Navigation path

Additional tools

Фондовете

Фонд „Солидарност“ на ЕС


Новини

Фонд „Солидарност” на ЕС: Комисията ще помогне на Сърбия, Хърватия и България да се справят с щетите от наводненията

Йоханес Хан, комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика, обяви днес, че Европейската комисия предлага помощ на стойност почти 80 млн. евро за Сърбия, Хърватия и България във връзка с наводненията, които засегнаха страните през май и юни 2014 г.

Предложените 60,2 млн. евро за Сърбия, 8,96 млн. евро за Хърватия и 10,5 млн. евро за България ще се използват за покриване на част от причинените от бедствията разходи на публичните органи в тези страни. По-конкретно, средствата ще се изразходват за възстановяване на жизненоважни услуги и инфраструктура, за покриване на разходите за спешни и спасителни операции и за почистване в засегнатите региони.

В Сърбия, която преговаря за членство в ЕС и поради това може да получи помощ от фонда, пораженията бяха най-големи. Наводненията засегнаха най-силно Колубарски, Мачвански, Моравишки и Поморавски окръг и части от Белград, като пострадаха около 1,6 млн. души. Основни електропроводи бяха повредени, а питейната вода продължава да е замърсена.

Комисар Хан, който упражнява надзор върху фонда и подписа днешното предложение, заяви: „Решението отразява същността на този фонд — солидарност със страни членки и с държави, които преговарят за членство в Съюза, в момент, в който те се нуждаят от помощ, след като са били сполетени от природни бедствия.Европейският фонд „Солидарност“ ще помогне на тези страни да стъпят отново на крака и да възвърнат стабилността си, която е изложена на риск поради значителните щети в някои икономически сектори, например туризма, или разрушаването на основна инфраструктура.Предложената помощ ще помогне на Сърбия, България и Хърватия да се възстановят от ужасните наводнения и да покрият разходите за спасителни операции и почистване в засегнатите региони“.

Той добави: „Помощта е предназначена за справяне с непосредствените и преки последици от природните бедствия.Комисията вече одобри отпускането на тези безвъзмездни средства.На 28 юни влязоха в сила реформираните правила за фонд „Солидарност“. С тях се опростяват съществуващата система и критерии, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди.Вярваме, че и държавите членки ще покажат солидарност и ще изпълнят ангажиментите си, като одобрят бързо отпускането на тези средства.“

За повече информация

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. Фондът е създаден в резултат на сериозните наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. Оттогава той е бил използван при 63 различни бедствия, породени от природни катастрофи като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша. До момента Фондът е предоставил помощ на 24 различни европейския държави в размер над 3.7 млрд. евро. Списък на всички интервенции PDF en

Как се кандидатства?

Заявленията трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 12 седмици от датата на първите щети, причинени от бедствието.

Препоръчваме органът, отговорен за изготвяне на заявлението, възможно най-рано да се свърже директно със съответната служба в Генерална дирекция „Регионална политика“, която може да помогне със съвети за максимално ускоряване на процедурата.

Страницата се актуализира редовно. Моля, изтеглете последната версия на формуляра за заявление.

 • Формуляр за заявление (Последна актуализация: 11-07-2014) Word en
 • Насоки Word en
 • Прагове при големи бедствия PDF en
 • Прагове при регионални бедствия PDF en
 • Как се определят праговете при бедствия, засягащи няколко региона (въз основа на среднопретегления БВП) xls en
 • Колко средства може да очаквате да получите? PDF en

Комисията оценява заявлението и – ако то бъде прието – предлага на Европейския парламент и на Съвета размер на помощ, която те трябва одобрят, преди да бъде изплатена. Когато целевите средства са на разположение в бюджета на ЕС, Комисията приема решение за предоставяне на помощта на засегнатата държава, след което помощта се изплаща незабавно и с един транш. След като помощта е изплатена, засегнатата държава е отговорна за изпълнението, включително за избора на операции и тяхното одитиране и управление. Спешните мерки могат да се финансират със задна дата от началната дата на бедствието.

Трябва да се отбележи, че ФСЕС не е инструмент за бързо реагиране и справяне с последиците от природни бедствия. На засегнатата държава може да бъде отпусната финансова помощ само след процес на заявление и бюджетна оценка, който може да отнеме няколко месеца.

За контакти

Европейска комисия
Генерална дирекция "Регионална и урбанистична политика"
Unit E1/EUSF
B-1049 Brussels
Belgium
Johannes Wachter
Тел.: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
Тел.: +32 2 298 10 68

Прочетете повече English >

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF

The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations in the event of a major natural disaster if total direct damage caused by the disaster exceeds €3 billion at 2011 prices or 0.6% of the country's gross national income, whichever is the lower. A neighbouring Member State or accession country that is affected by the same disaster as an eligible country for which a major disaster has been recognised can also receive aid, even if the amount of damage does not reach the threshold.

The Fund can also be mobilised in the event of a regional disaster.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF

The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • Immediate restoration to working order of infrastructure and plant in the fields of energy, drinking water, waste water, transport, telecommunications, health and education
 • Providing temporary accommodation and emergency services to meet the immediate needs of the population;
 • Immediate securing of prevention infrastructures and measures to protect the cultural heritage;
 • Cleaning up of disaster-stricken areas, including natural zones.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Examples

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Legislation

Reports

Panorama

Press releases

 

 

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии