Navigation path

Additional tools

Skladi

Instrument za predpristopno pomoc (IPA)

Od januarja 2007 instrument za predpristopno pomoč (IPA) nadomešča vrsto programov in finančnih instrumentov Skupnosti, namenjenih državam kandidatkam ali morebitnim kandidatkam za pristop, denimo programe PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS in finančni instrument za Turčijo.

IPA zajema pet področij:

 1. pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
 2. čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki izpolnjujejo pogoje IPA);
 3. regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj);
 4. človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
 5. razvoj podeželja.

Države upravičenke se delijo na dve kategoriji:

 • države kandidatke za pristop (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA;
 • morebitne države kandidatke zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/99) so upravičene samo do sredstev na prvih dveh področjih.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

IPA - Instrument predpristopne pomoči:

 1. How IPA works
 2. IPA in Croatia
  • IPA Enviromental Operational Programme in Croatia
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Croatia
  • IPA Transportation Operational Programme in Croatia
 3. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 4. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 5. IPA Cross-border Co-operation Programme
 6. IPA Legal Framework
 7. IPA Strategic Planning and Programming
 8. Glossary
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji