Navigation path

Additional tools

Fondy

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Od januára 2007 nahrádza nástroj predvstupovej pomoci (IPA) súbor programov a finančných nástrojov Spoločenstva určených pre kandidátske krajiny alebo potenciálnych kandidátov na pristúpenie, konkrétne programy PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS a finančný nástroj pre Turecko.

Pomoc IPA obsahuje päť zložiek:

 1. prechodná pomoc a budovanie inštitúcií;
 2. cezhraničná spolupráca (s členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami oprávnenými pre IPA);
 3. regionálny rozvoj (doprava, životné prostredie a hospodársky rozvoj);
 4. ľudské zdroje (posilnenie ľudského kapitálu a boj proti vylúčeniu);
 5. rozvoj vidieka.

Krajiny prijímajúce pomoc IPA sú rozdelené do dvoch kategórií:

 • krajiny kandidujúce na pristúpenie (Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko), ktoré sú oprávnené na pomoc z piatich zložiek IPA;
 • potenciálne kandidátske krajiny spomedzi krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora a Srbsko vrátane Kosova, podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244), ktoré sú oprávnené iba na pomoc z prvých dvoch zložiek.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

IPA - Nástroj predvstupovej pomoci:

 1. How IPA works
 2. IPA in Croatia
  • IPA Enviromental Operational Programme in Croatia
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Croatia
  • IPA Transportation Operational Programme in Croatia
 3. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 4. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 5. IPA Cross-border Co-operation Programme
 6. IPA Legal Framework
 7. IPA Strategic Planning and Programming
 8. Glossary
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá