Navigation path

Additional tools

Finansowanie

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP)

Od stycznie 2007 r. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP) zastepuje cala serie programów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla panstw kandydujacych lub potencjalnych kandydatów do wstapienia do UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument finansowy dla Turcji.

IAP może zostać uruchomiony w pięciu dziedzinach:

 1. Pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji;
 2. Współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi działaniem IPA);
 3. Rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy)
 4. Zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym)
 5. Rozwój obszarów wiejskich.

Państwa korzystające z IPA są podzielone na dwie grupy:

 • Państwa kandydujące do wstąpienia do UE (Chorwacja, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii) mogą korzystać z IAP we wszystkich pięciu dziedzinach;
 • Potencjalne państwa kandydujące z Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Kosowo w rozumieniu rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ ) mogą korzystać z IAP jedynie w dwóch pierwszych dziedzinach.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

IPA - Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej:

 1. How IPA works
 2. IPA in Croatia
  • IPA Enviromental Operational Programme in Croatia
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Croatia
  • IPA Transportation Operational Programme in Croatia
 3. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 4. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 5. IPA Cross-border Co-operation Programme
 6. IPA Legal Framework
 7. IPA Strategic Planning and Programming
 8. Glossary
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe