Navigation path

Additional tools

Rahastot

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) korvaa tammikuusta 2007 joukon ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille tarkoitettuja EU-ohjelmia ja rahoitusvälineitä. Niitä ovat olleet Phare, Phare CBS, Ispa, Sapard, Cards ja Turkkia koskeva rahoitusväline.

IPA:sta voidaan maksaa tukea seuraaville osa-alueille:

 1. siirtymäkauden tuki ja instituutioiden kehittäminen,
 2. rajatylittävä yhteistyö (EU:n jäsenvaltioiden ja muiden IPA-tukeen oikeutettujen maiden kanssa),
 3. alueiden kehittäminen (liikenne, ympäristö ja taloudellinen kehitys),
 4. henkilöresurssit (inhimillisen pääoman lisääminen ja syrjäytymisen torjunta),
 5. maaseudun kehittäminen.

IPA-tukea saavat maat jaetaan kahteen luokkaan:

 • ehdokasmaat (Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia), jotka voivat saada tukea IPA:n kaikille viidelle osa-alueelle,
 • Länsi-Balkanin alueeseen kuuluvat mahdolliset ehdokasmaat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti)), jotka voivat saada tukea vain osa-alueille 1 ja 2.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

IPA - Liittymistä valmisteleva tukiväline:

 1. How IPA works
 2. IPA in Croatia
  • IPA Enviromental Operational Programme in Croatia
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Croatia
  • IPA Transportation Operational Programme in Croatia
 3. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 4. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 5. IPA Cross-border Co-operation Programme
 6. IPA Legal Framework
 7. IPA Strategic Planning and Programming
 8. Glossary
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media