Navigation path

Additional tools

Fondid

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Alates jaanuarist 2007 asendatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga kandidaatriikide või võimalike kandidaatriikide puhul ette nähtud ühenduse programmid ja rahastamisvahendid: PHARE, PHARE piiriülene koostöö, ISPA, SAPARD, CARDS ning Türgile ettenähtud rahastamisvahend.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend koosneb viiest osast:

 1. üleminek ja institutsioonide väljaarendamine;
 2. piiriülene koostöö (ELi liikmesriikide ning muude riikidega, kes on ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames abikõlblikud);
 3. regionaalareng (transport, keskkond ja majandusareng);
 4. tööjõud (inimkapitali tugevdamine ja võitlus tõrjutusega);
 5. maaelu areng

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames toetust saavad riigid on jaotatud kahte kategooriasse:

 • kandidaatriigid ( Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik), kes vastavad ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames toetuse saamise tingimustele;
 • Lääne-Balkani piirkonna võimalikud kandidaatriigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 alusel), kes on abikõlblikud ainult ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kahe esimese osa puhul.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend:

 1. How IPA works
 2. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 3. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 4. IPA Cross-border Co-operation Programme
 5. IPA Legal Framework
 6. IPA Strategic Planning and Programming
 7. Glossary
ELi regionaalpoliitika: Olge kursis