Navigation path

Additional tools

Fondene

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA)

Siden januar 2007 har instrumentet for førtiltrædelsesbistand erstattet en række af EU's programmer og finansieringsinstrumenter for kandidatlande og potentielle kandidatlande, nemlig programmerne Phare, Phare CBC, Ispa, Sapard, Cards og finansieringsinstrumentet for Tyrkiet.

IPA's indsats omfatter fem komponenter:

 1. Omstillingsstøtte og institutionsopbygning.
 2. Grænseoverskridende samarbejde (mellem EU-landene og de andre modtagerlande).
 3. Regionaludvikling (transport, miljø og økonomisk udvikling).
 4. Menneskelige ressourcer (opbygning af menneskelig kapital og bekæmpelse af social udelukkelse).
 5. Udvikling af landdistrikter.

IPA's modtagerlande er opdelt i to kategorier:

 • Kandidatlande (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien), der kan modtage støtte under alle fem programkomponenter.
 • Potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99), som kun er omfattet af de to første komponenter.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

IPA - Instrument for førtiltrædelsesstøtte:

 1. How IPA works
 2. IPA in Croatia
  • IPA Enviromental Operational Programme in Croatia
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Croatia
  • IPA Transportation Operational Programme in Croatia
 3. IPA in the former Yougoslav Republic of Macedonia
  • IPA Regional Development Operational Programme in the former Yugoslav Republic of Macedonia
 4. IPA in Turkey
  • IPA Environment Operational Programme in Turkey
  • IPA Regional Competitiveness Operational Programme in Turkey
  • IPA Transport Operational Programme in Turkey
 5. IPA Cross-border Co-operation Programme
 6. IPA Legal Framework
 7. IPA Strategic Planning and Programming
 8. Glossary
EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!