Navigation path

Additional tools

Erityistukivälineet

JESSICA: Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten

Mikä JESSICA on?

JESSICA on EU:n komission yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan neuvoston kehityspankin (ENKP) kanssa kehittämä aloite, jonka tavoitteena on tukea rahoitusmekanismien avulla kestävää kaupunkialueiden kehitystä ja elvyttämistä.

EU-maat voivat investoida osan EU:n rakennerahastosta saamistaan määräosuuksista uudistuviin rahastoihin rahoitusvarojen kierrättämiseksi ja Euroopan kaupunkialueiden investointien kiihdyttämiseksi.

Millaista tukea JESSICA voi tarjota?

JESSICA edistää kestävää kaupunkialueiden kehitystä seuraavasti:

 • kaupunki-infrastruktuuri – liikenne, vesi/jätevedet, energia
 • kulttuuriperintö ja nähtävyydet – matkailua ja muuta kestävää käyttöä varten
 • ympäristövaurioalueiden elvytys – alueiden puhdistus ja dekontaminaatio
 • liiketilojen luominen PK-yrityksiä, IT-alaa sekä tutkimus- ja kehityssektoria varten
 • korkeakoulurakennukset – mm. lääke- ja biotekniset kampukset
 • energiatehokkuuden parantaminen

Kuinka JESSICA toimii?

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee kaupunkikehitysrahastoja (UDF), jotka investoivat varojajulkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiintai muihin hankkeisiin, jotka sisältyvät kestävää kaupunkikehitystä koskevaan integroituun suunnitelmaan. Nämä investoinnit voivat olla pääoma-, laina- ja/tai takuuinvestointeja.

Johtavat viranomaiset voivat halutessaan ohjata varoja kaupunkikehitysrahastoihin holdingrahastojen kautta ja delegoida osan JESSICA-ohjelman tehtävistä asiantuntijoille.

Rahoitusvälineiden uusiutuvuuden ansiosta investointien tuotot investoidaan uudelleen uusiin kaupunkialueiden kehityshankkeisiin. Nämä investoinnit kierrättävät EU:n ja kansallisia julkisia varoja ja tehostavat niiden vakautta.

Mitkä ovat JESSICAn käytön edut?

 • Vakaus – rahoitusvälineet perustuvat rakennerahastoista myönnettäviin takaisinmaksettaviin investointitukiin. Investoijien saamat tuotot takaavat vakaan kehityksen paremmin kuin perinteiset avustuksiin perustuvat tuet
 • Vipuvaikutus – rakennerahastojen ja vapaaehtoisten investointilähteiden yhdistäminen vahvistaa resursseja ja tukee yrityksiä.
 • Joustavuus – JESSICA-ohjelman rakenne on joustava, koska myönnettävät varat voi käyttää maiden ja alueiden erityistarpeisiin räätälöityinä pääoma-, laina- tai takuuinvestointeina.
 • Asiantuntemus – JESSICA-ohjelman ansiosta rakennerahastoja ohjaavat viranomaiset hyötyvät yritysinvestointeja tehostavasta pankki- ja yksityissektorin asiantuntemuksesta.
 • Kumppanuudet – JESSICA on EU:n komission, EIP:n ja ENKP:n yhteistyön tulos.JESSICA-ohjelma voi toimia merkittävänä maiden, alueiden, kaupunkien, EIP:n, ENKP:n, muiden pankkien, investoijien ja muiden osapuolien välisten kumppanuuksien katalysaattorina ratkaistaessakaupunkialueiden ongelmia.

JESSICA Networking Platform

Euroopan komissio (aluepolitiikan pääosasto), EIP/CEB ja EIR perustivat vuonna 2009 JESSICA-verkostofoorumin English JESSICAn täytäntöönpanon tueksi.

Tapahtumat

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Kuudeskokous, 28.6.2011: JESSICA-verkostoitumisalusta English
 • 29-30.11.2010: JEREMIE & JESSICA-ohjelmien menestyksellinen käyttöönotto English
 • 22-23.10.2009: JEREMIE & JESSICA-konferenssi: EU:n koheesiopolitiikan innovatiiviset rahoitusvälineet EnglishDeutschfrançais

Tausta-asiakirjat

 • EU:n komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan neuvoston kehityspankin välinen aiepöytäkirja: "Koordinoitu menettelytapa rahoittaa kaupunkialueiden elvytystä ja kehitystä yhdyskuntien rakennerahastoja koskevan ohjelmakauden2007-2013 aikana" pdf English
 • JESSICA-ohjelman arviointitutkimus English, jossa analysoidaan kestävää kaupunkikehitystä tukevien rahoitusvälineiden markkinoita ja annetaan suosituksia ja ehdotuksia jäsenvaltioissa ja alueilla toteutettavia toimenpiteitä varten
 • JESSICA-ohjelman horisontaalitason tutkimuksiin perustuvat toimintaohjeet, jotka koskevat kaikkia intressiryhmiä English
 • Rahoitusvälineitä koskevat lakisäädökset ja ohjeet English.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English
 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Summary report on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds. Programming period 2007-2013 (Situation as at 31 December 2011) pdf English
  • Annex 1 pdf English
  • Annex 2 pdf English
 • Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period pdf English - TA Survey Analysis pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2012) pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2013) pdf English

Linkit

 • EIP-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • ENKP Englishfrançais
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media