Navigation path

Additional tools

Speciális támogatási eszközök

JEREMIE: A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források

Mi a JEREMIE?

A JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) – az Európai Bizottság által az Európai Beruházási Alappal (EBA) közösen létrehozott kezdeményezés. Olyan pénzügyi tervezési eszközök felhasználását ösztönzi, amelyek javítják a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a strukturális alapok tevékenységein keresztül.

Milyen segítséget nyújt a JEREMIE?

Az EU-tagállamok az európai strukturális alapok keretében számukra kijelölt keretek egy részét felhasználhatjákarra, hogy megújuló eszközökbe – például kockázati tőkébe, kölcsönökbe vagy garanciaalapokba – ruházzanak be.

Ezek az alapok a következőket támogathatják:

 • új vállalkozások létrehozása vagy már létező vállalkozások kibővítése;
 • befektetési tőkéhez való hozzáférés vállalkozások (különösen kkv-k) számára annak érdekében, hogy korszerűsítsék és kiszélesítsék tevékenységeiket, új termékeket kifejlesszenek ki, biztosítsák a piachoz történő hozzáférésüket, illetve kibővítsék azt;
 • üzletorientált kutatás és fejlesztés, technológiaátadás, innováció és vállalkozói tevékenység;
 • a termelő létesítmények műszaki korszerűsítése oly módon, hogy az hozzájáruljon az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célok teljesítéséhez;
 • olyan termelékeny beruházások, amelyek fenntartható állások teremtését és megőrzését eredményezik.

Hogyan működik a JEREMIE?

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott hozzájárulásokat olyan kölcsön-, garancia- és kockázatitőke-alapok között osztják el, amelyeket aztán vállalkozásokba történő beruházásokhoz használnak fel. Ezek a beruházások tőke, kölcsön és/vagy garanciák formájában valósulhatnak meg.

A beruházásokból származó hozamot ismét befektetik vállalkozásokba. Ily módon egy adott forrásállomány több alkalommal újra felhasználható, ezáltal újrahasznosíthatók az állami források, javul a tőke felhasználásának hatékonysága, nő a kkv-k rendelkezésére bocsátott állami erőforrások fenntarthatósága és hatása.

Ehelyett az irányító hatóságok úgy is dönthetnek, hogy a programból származó forrásokat holdingalapokon keresztül osztják el, amelyeket azzal a feladattal hoznak létre, hogy több befektetési alapba ruházzanak be. Ez nem kötelező, de azzal az előnnyel jár, hogy így az irányító hatóságok a JEREMIE végrehajtásához szükséges feladatok egy részének elvégzését hozzáértő szakemberekre bízhatják rá.

Milyen előnyökkel jár a JEREMIE használata?

 • Fenntarthatóság – A pénzügyi tervezési eszközök lényege, hogy visszatérítendő támogatást nyújtanak a strukturális alapokból olyan beruházásokra, amelyek várhatóan megtérülnek, és így a befektetők visszakapják pénzüket. Ez fenntarthatóbb alternatívát jelent a hagyományos, vissza nem térítendő támogatások formájában nyújtott segítséghez képest.
 • Hatásosság – Azáltal, hogy összekapcsolja a strukturális alapokat kiegészítő befektetési forrásokkal, egyrészt nő a felhasználható források mennyisége, másrészt nagyobb számú vállalkozás számára nyújtható támogatás.
 • Rugalmasság – A JEREMIE rugalmasságot kínál mind a szerkezet tekintetében, mind abban az értelemben, hogy a pénzeszközök tőke-, hitel- vagy garanciaberuházás formájában nyújthatók, ami hozzáigazítható az egyes országok és régiók sajátos szükségleteihez.
 • Szakértelem – A JEREMIE lehetővé teszi a strukturális alapok irányító hatóságai számára, hogy felhasználják a bankágazat és a versenyszféra szakértelmét, és így növeljék a vállalkozásokba történő beruházásaik hatásosságát.
 • Partnerségek – A Bizottság, az EBA és az EBB között a JEREMIE keretében kialakított partnerség ezen kívül jelentős katalizátora lehet az országok, a régiók, az EBA, az EBB, valamint más bankok és befektetők közötti együttműködésnek, amelynek célja, hogy megoldást találjanak a vállalkozások és mindenekelőtt a kkv-k finanszírozáshoz történő hozzáférésének problémájára.

JEREMIE Networking Platform

A JEREMIE Hálózati Fórumot English 2009-ben indította el a Bizottság (Regionális Politikai Főigazgatóság) az EBA-val együttműködésben, a JEREMIE végrehajtásának támogatására.

Események

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English

Háttérdokumentumok

 • Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap egyetértési megállapodása: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (a kutatásokat az EBA végezte)
 • Horizontális kutatás - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English
 • Legislative provisions pdf English és iránymutatásokat tartalmazó feljegyzések (July 2007 pdf English – December 2008 pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English ) a pénzügyi tervezési eszközökhöz.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English
 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Summary report on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds. Programming period 2007-2013 (Situation as at 31 December 2011) pdf English
  • Annex 1 pdf English
  • Annex 2 pdf English
 • Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2012) pdf English

Linkek

 • EBA-JEREMIE English
 • Versenyképességi és innovációs keretprogram DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság: hozzáférés a támogatáshoz English
Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok