Navigation path

Additional tools

Īpašie atbalsta instrumenti

JASPERS: kopīga palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos

Kas ir JASPERS?

JASPERS ir partnerība starp Eiropas Komisiju (Reģionālas politikas ģenerāldirektorātu), Eiropas Investīciju banku (EIB Deutsch English français), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB en français) un Vācijas attīstības banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). JASPERS ir tehniskā atbalsta instruments tām 12 ES dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. un 2007. gadā. Tā mērķis ir palīdzēt šo valstu iestādēm sagatavot īpaši kvalitatīvus un apjomīgus projektus, ko līdzfinansē no ES fondiem.

Kāda veida atbalstu nodrošina JASPERS?

JASPERS attiecīgajām ES dalībvalstīm piedāvā neatkarīgas konsultācijas, lai tās varētu labāk sagatavot apjomīgus infrastruktūras projektus.

JASPERS var sniegt atbalstu visos projekta cikla posmos — no projekta sākotnējās definēšanas līdz lēmumam par ES atbalsta piešķiršanu. Atsevišķos gadījumos konsultācijas var tikt sniegtas līdz pat būvniecības sākšanai.

JASPERS var konsultēt šādās jomās:

  • projekta izstrāde (izmaksu un ieguvumu analīze, finanšu analīze, vides jautājumi, iepirkumu plānošana u.c.);
  • dokumentu izskatīšana (priekšizpēte, pieteikumi finansējuma saņemšanai u.c.);
  • konsultācijas par atbilstību ES tiesību aktiem (vides, konkurences u.c. jomās).

Pieredze nepārprotami liecina, ka ar JASPERS atbalstu sagatavotos projektus apstiprina ievērojami ātrāk nekā tos projektus, kam šāda palīdzība nav izmantota.

Kuri projekti var saņemt JASPERS atbalstu?

JASPERS mērķis ir palīdzēt sagatavot apjomīgus, ES līdzfinansētus infrastruktūras projektus (t.i., projektus, kuru izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro), piemēram, ceļu, dzelzceļa infrastruktūru, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, enerģētikas un pilsētas transporta jomā. Ja ir iesaistītas mazas valstis, kurās nebūs daudz šāda mēroga projektu, JASPERS uzmanības centrā ir lielākie projekti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iespējamajiem finansējuma saņēmējiem jāsazinās ar vadošo iestādi English Deutsch français, kas attiecīgajā valstī koordinē ES struktūrfondus.

Kā tiek organizēta JASPERS darbība?

JASPERS darbinieki strādā, pamatojoties uz partnerattiecību nolīgumu, t.i., Komisija piešķir finansējumu to nolīgšanai, bet pārējie trīs partneri — EIB, ERAB un KfW — norīko darbā savus speciālistus.

JASPERS galvenā mītne atrodas EIB Luksemburgā, un tam ir trīs reģionālie centri — Varšavā, Vīnē un Bukarestē, kur strādā aptuveni 70 % no tā 85 speciālistiem, lai būtu finansējuma saņēmēju tuvumā un varētu nodrošināt efektīvākus pakalpojumus.

  • Centrs Varšavā apkalpo Poliju, Igauniju, Latviju un Lietuvu.
  • Centrs Vīnē apkalpo Čehiju, Ungāriju, Slovākiju, Slovēniju un Maltu.
  • Centrs Bukarestē apkalpo Rumāniju un Bulgāriju.

Daži speciālisti uzturas arī galvenajā mītnē Luksemburgā. Vajadzības gadījumā viņi var strādāt jebkurā saņēmējvalstī.

Saites

  • JASPERS tīmekļa vietne English
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi