Navigation path

Additional tools

Posebni instrumenti potpore

JASPERS: zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama

Što je JASPERS?

JASPERS je partnerstvo Europske komisije (Glavna uprava za regionalnu politiku), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  Riječ je o instrumentu tehničke pomoć za dvanaest država članica EU-a koje su pristupile EU-u 2004. i 2007. Njime se dotičnim državama članicama pruža potrebna potpora za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a.

Kakvu pomoć pruža JASPERS?

Instrumentom JASPERS dotičnim državama članicama EU-a nudi se neovisno savjetovanje kako bi im se omogućila bolja priprema velikih infrastrukturnih projekata.

Njime se može pružiti pomoć u svim fazama projekta – od početnog osmišljavanja projekta do odluke o dodjeli pomoći EU-a u obliku bespovratnih sredstava. U nekim slučajevima savjetovanje se može pružati sve do početka gradnje.

Savjetovanje u okviru instrumenta JASPERS može uključivati:    

  • pripremu projekta (npr. analiza troškova i koristi, financijska analiza, pitanja zaštite okoliša, planiranje nabave)
  • pregled dokumentacije (npr. studije izvedivosti, prijava za dodjelu bespovratnih sredstava itd.)
  • savjetovanje povezano s poštivanjem prava EU-a (zaštita okoliša, tržišno natjecanje itd.)

Iskustvo je jasno pokazalo da su projekti koji su primali pomoć u okviru instrumenta JASPERS znatno brže odobreni od onih koji nisu primali pomoć.

Koji projekti ispunjuju uvjete za primanje pomoći?

JASPERS je namijenjen velikim infrastrukturnim projektima koji primaju sredstva fondova EU-a u iznosu većem od 50 milijuna EUR – npr. projekti povezani s cestama, željeznicom, vodom, otpadom, energijom i gradskim prijevozom. U manjim zemljama u kojima nema mnogo projekata tolikog opsega JASPERS je namijenjen najvećim projektima.

Za dodatne informacije potencijalni korisnici mogu se obratiti upravnom tijelu odgovornom za koordinaciju strukturnih fondova EU-a u njihovoj zemlji.

Kako je JASPERS organiziran?

Osoblje zaposleno u okviru instrumenta JASPERS imenuje se partnerskim dogovorom: Komisija osigurava sredstva koja se koriste za zapošljavanje specijaliziranih stručnjaka dok ostala tri partnera – EIB, EBRD i KfW – izravno upućuju svoje osoblje.

Sjedište osoblja zaposlenog u okviru instrumenta JASPERS nalazi se pri EIB-u u Luxembourgu, no postoje i tri regionalna centra u Varšavi, Beču i Bukureštu u kojima radi oko 70 % od otprilike 85 stručnjaka, kako bi bili blizu korisnicima te kako bi pružili učinkovitiju uslugu.

  • regionalni centar u Varšavi pokriva Poljsku, Estoniju, Latviju i Litvu
  • regionalni centar u Beču pokriva Češku Republiku, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju i Maltu
  • regionalni centar u Bukureštu pokriva Rumunjsku i Bugarsku.

Manji broj stručnjaka smješten je i u Luxembourgu. Ti stručnjaci po potrebi mogu raditi u bilo kojoj drugoj zemlji korisnici.

Poveznice

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji