Navigation path

Additional tools

Erityiset tukijärjestelyt

JASPERS: Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu

Mikä JASPERS on?

JASPERS on Euroopan komission (aluepolitiikan pääosaston), Euroopan investointipankin (EIP Deutsch English français), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EJKP en français) ja jälleenrakentamisesta vastaavan luottolaitoksen (KfW de) yhteinen tukijärjestely, jonka avulla tuetaan vuosina 2004 ja 2007 Euroopan Unioniin liittyneiden kahdentoista jäsenvaltion kehittämiä EU-rahastoista tuettavia korkealaatuisia suurhankkeita.

Millaista tukea JASPERS voi tarjota?

JASPERS tarjoaa kyseisille jäsenvaltioille riippumatonta neuvontapalvelua laajamittaisten infrastruktuurihankkeiden valmistelua varten.

JASPERS avustaa hankkeen kaikissa vaiheissa alkaen hankkeen yksilöinnistä EU-avun myöntämispäätökseen asti. Neuvontapalvelua voidaan joissakin tapauksissa tarjota rakentamisvaiheen alkuun asti.

JASPERS-neuvontapalvelun kohteita:

  • hankkeen valmistelu (mm. kustannus-hyötyanalyysi, rahoitusanalyysi, ympäristöasiat, hankintasuunnittelu)
  • hankeasiakirjojen tarkastus (mm. kannattavuustutkimukset, rahoitusanomukset)
  • hankkeen vastaavuus EU:n ympäristö- ja kilpailulakeihin nähden

On selkeää näyttöä siitä, että JASPERS-tukea saaneet hankkeet hyväksytään tätä tukea ilman jääneitä hankkeita nopeammin.

Mitkä hankkeet voivat saada JASPERS-tukea?

JASPERS-tukiväline avustaa EU:n rahastoista tuettavia yli 50 miljoonan euron infrastruktuurihankkeita – mm. tie-, rautatie-, vesi-, jätteenkäsittely-, energia- ja kaupunkiliikennehankkeita. Jos kyseessä on pieni valtio, jossa on vähän tämänkokoisia hankkeita, JASPERS-tuki keskitetään merkittävimmille hankkeille.

Edunsaajan tulee ottaa yhteyttä maansa viranomaiseen English Deutsch français, joka koordinoi EU:n rakennerahastoja tietojen osalta.

Kuinka JASPERS on organisoitu?

JASPERS-tukivälineen henkilökunta valitaan kumppanuussopimuksen perusteella. Euroopan komissio rekrytoi asiantuntijat, ja EIP, EJKP ja KfW avustavat työntekijät.

JASPERS-tukivälineen päätoimipaikan henkilökunta on sijoittunut EIP:iin Luxemburgiin. Toimiakseen lähellä edunsaajia ja tarjotakseen tehokasta palvelua 70% tukivälineen noin 85:stä asiantuntijasta työskentelee kolmessa aluekeskuksessa, jotka sijaitsevat Varsovassa, Wienissä ja Bukarestissa.

  • Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan tukipalvelut annetaan Varsovasta
  • Tšekin tasavallan, Unkarin, Slovakian, Slovenian ja Maltan tukipalvelut annetaan Wienistä
  • Romanian ja Bulgarian tukipalvelut annetaan Bukarestista

Luxemburgissa toimivat asiantuntijat voivat tarvittaessa työskennellä kaikissa edunsaajavaltioissa.

Linkit

  • JASPERS-verkkosivusto English
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media