Navigation path

Additional tools

Särskilda stödinstrument

Jasmine – gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut i Europa

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Vad är Jasmine?

Jasmine är det fjärde gemensamma initiativet mellan kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB DeutschEnglishfrançais) och Europeiska investeringsfonden (EIF English). Det startades för att

  • öka kapaciteten hos mikrokreditgivare/mikrofinansieringsinstitut på olika områden som goda styrelseformer, informationssystem, riskhantering och strategisk planering och
  • hjälpa dem att bli hållbara och livskraftiga aktörer på mikrokreditmarknaden.

Första fasen gäller tekniskt stöd i form av utvärdering och utbildning av 15 mikrokreditgivare (ej banker) som EIF valde ut efter en intresseanmälan 2009.

En ny intresseanmälan offentliggörs tredje kvartalet 2010 för att hitta ytterligare 30 mikrokreditgivare som ska få ta del av Jasmines tekniska stöd.

EIF spelar en viktig roll i genomförandet av Jasmine:

  • Man organiserar det tekniska stödet (med samfinansiering från kommissionen) för att stödja mikrofinansieringsinstitutens utveckling.
  • Man ger ekonomiskt stöd till utlåningsoperationer (EIB-pengar) och såddkapital (EU-pengar).

Vad består det tekniska stödet av?

De mikrokreditgivare och mikrofinansieringsinstitut som EIF valt ut får ta del av flera kostnadsfria tjänster. De kan vara

  • antingen en utvärdering/diagnos av mikrokreditgivarens organisation och verksamhetsmodell eller dess kreditvärdering som görs av specialiserade kreditvärderingsinstitut,
  • skräddarsydd utbildning av kreditgivarens personal och ledning som ges av konsulter efter utvärderingen/kreditvärderingen.

Dessutom kommer det att finnas stödtjänster, bland annat en databas på nätet, rådgivning om god praxis och en frågeservice om Jasmine och mikrokredit. De är tillgängliga för alla mikrokreditgivare. Man håller också på att utarbeta frivilliga etiska regler för mikrokreditgivare.

Evenemang

10 september 2008: Lansering av Jasmine för att utveckla mikrofinansieringsinstituten i Europa för tillväxt och fler jobb DeutschEnglishfrançais polski

Bakgrundsmaterial

Länkar

EU regionalpolitik: Håll dig informerad