Navigation path

Additional tools

Špeciálne nástroje pomoci

JASMINE: Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Čo je to JASMINE?

JASMINE je štvrtou spoločnou iniciatívou Komisie, Európskej investičnej banky (EIB DeutschEnglishfrançais) a Európskeho investičného fondu (EIF English). Nástroj bol vytvorený s cieľom:

  • zvýšiť kapacitu poskytovateľov mikroúverov a mikrofinančných inštitúcií v rôznych oblastiach (verejná správa, informačné systémy, manažment rizík a strategické plánovanie);
  • pomôcť im, aby sa stali udržateľnými a silnými subjektmi v oblasti trhu s mikroúvermi.

Prvú fázu predstavuje poskytnutie technickej pomoci prostredníctvom posúdenia a vyškolenia 15 nebankových poskytovateľov mikroúverov, ktorí boli vybraní na základe výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorú Európsky investičný fond (EIF) zverejnil v roku 2009.

V treťom štvrťroku 2010 bude zverejnená nová výzva. Jej cieľom bude vybrať až 30 nebankových poskytovateľov mikroúverov, ktorí budú môcť využiť technickú pomoc v rámci nástroja JASMINE.

Európsky investičný fond (EIF) zohráva kľúčovú úlohu pri implementácii iniciatívy JASMINE prostredníctvom:

  • organizovania technickej pomoci (spolufinancovanej Európskou komisiou) na podporu rozvoja mikrofinančných inštitúcií;
  • poskytovania finančnej podpory pre úverové operácie (z finančných prostriedkov EIB) a počiatočný kapitál (z finančných prostriedkov EÚ).

Z čoho pozostáva technická pomoc?

Poskytovatelia mikroúverov a mikrofinančné inštitúcie, ktoré EIF vybral, budú môcť využívať celú škálu bezplatných služieb. Ide najmä o:

  • hodnotenie alebo diagnostikovanie štruktúry, organizácie a spôsobu fungovania vybranej mikrofinančnej inštitúcie alebo jej rating vykonaný špecializovanými ratingovými agentúrami;
  • individualizovanú odbornú prípravu pracovníkov a manažmentu vybraných mikrofinančných inštitúcií, ktorú poskytujú odborní konzultanti po vykonaní hodnotenia alebo ratingu.

Okrem toho sa počíta so službami na podporu podnikania, ako napríklad on-line databáza, poradenstvo v oblasti osvedčených postupov a informovanie o nástroji JASMINE a mikroúveroch. Tieto služby budú k dispozícii všetkým mikrofinančným inštitúciám, pre ktoré sa navyše pripravuje etický kódex.

Podujatia

10. septembra 2008: Odštartovanie iniciatívy JASMINE zameranej na rozvoj mikrofinančných inštitúcií v Európe s cieľom podporiť rast a zamestnanosť DeutschEnglishfrançais polski

Referenčné dokumenty

Odkazy

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá