Navigation path

Additional tools

Specjalne instrumenty wsparcia

JASMINE: wspólne działanie na rzecz wsparcia instytucji mikrofinansowych w Europie

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Czym jest JASMINE?

JASMINE jest czwartą wspólną inicjatywą Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI DeutschEnglishfrançais) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF English). Inicjatywę stworzono, aby:

  • zwiększyć potencjał podmiotów oferujących mikrokredyty / instytucji mikrofinansowych w różnych dziedzinach, na przykład w zakresie dobrych rządów, systemów informacyjnych, zarządzania ryzykiem i planowania strategicznego;
  • pomóc tym jednostkom stać się zrównoważonymi i rentownymi podmiotami na rynku mikrokredytów.

Pierwsza faza polega na udzielaniu pomocy technicznej poprzez prowadzenie ocen i szkoleń dla 15 niebankowych kredytodawców, wybranych w drodze zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wystosowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w 2009 r.

Nowe zaproszenie zostanie ogłoszone w trzecim kwartale 2010 r., a jego celem będzie wybranie kolejnej grupy do 30 niebankowych kredytodawców, którzy uzyskają pomoc techniczną JASMINE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu inicjatywy JASMINE poprzez:

  • organizowanie pomocy technicznej (współfinansowanej przez Komisję Europejską) służącej rozwojowi instytucji mikrofinansowych;
  • udzielanie wsparcia finansowego na operacje pożyczkowe (środki EBI) oraz kapitał zalążkowy (zasoby UE).

Z jakich elementów składa się pomoc techniczna?

Wybrane przez EFI podmioty oferujące mikrokredyty / instytucje mikrofinansowe będą czerpać korzyści z szeregu usług dostępnych bezpłatnie. Do usług tych należą:

  • ocena / diagnoza dotycząca struktury, organizacji i trybu działania wybranych instytucji mikrofinansowych lub sporządzenie ich ratingu przez wyspecjalizowane agencje ratingowe;
  • dostosowane do potrzeb szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej wybranych instytucji mikrofinansowych prowadzone przez ekspertów po etapie oceny / ratingu.

Ponadto wprowadzone zostaną usługi wsparcia przedsiębiorstw, takie jak internetowe bazy danych, porady dotyczące dobrych praktyk oraz serwis informacyjny na temat inicjatywy JASMINE i mikrokredytów. Usługi te będą dostępne dla wszystkich instytucji mikrofinansowych. Przygotowywany jest również niezobowiązujący kodeks postępowania dla instytucji mikrofinansowych.

Wydarzenia

10 września 2008 r.: Uruchomienie inicjatywy JASMINE na rzecz rozwoju instytucji mikrofinansowych w Europie, wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie DeutschEnglishfrançais

Dokumenty ogólne

Links

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe