Navigation path

Additional tools

Strumenti ta' appoġġ speċjali

JASMINE: Azzjoni Konġunta għall-Appoġġ tal-Istituzzjonijiet ta' Mikrofinanzjament fl-Ewropa

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

X'inhu JASMINE?

L-istrument JASMINE hu r-raba' inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI DeutschEnglishfrançais) u l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI English). Twaqqaf biex:

  • itejjeb il-kapaċità tal-fornituri ta' mikrokreditu u tal-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament (MFIs) f'varji oqsma bħal governanza tajba, sistemi ta' informazzjoni, ġestjoni tar-riskju u pjanar strateġiku;
  • jgħinhom isiru operaturi sostenibbli u vijabbli fis-suq tal-mikrokreditu.

L-ewwel fażi tikkonsisti fl-għoti ta' għajnun teknika permezz tal-evalwazzjoni u t-taħriġ għal 15-il fornitur ta' mikrokreditu mhux bankarju, magħżula permezz ta' sejħa għal espressjoni ta' interess imnedija mill-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) fl-2009.

Se titnieda sejħa ġdida fit-tielet kwart tal-2010 biex jiġu identifikati 30 fornitur ta' mikrokreditu mhux bankarji oħra biex jibbenefikaw mill-għajnuna teknika ta' JASMINE.

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) għandu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-inizjattiva JASMINE billi:

  • jorganizza assistenza teknika (kofinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea) għall-iżvilupp ta' istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament (MFIs);
  • jipprovdi appoġġ finanzjarju għal operazzjonijiet ta' self (riżorsi tal-BEI) u kapital inizjali (riżorsi tal-UE).

F'hiex tikkonsisti l-assistenza teknika?

Il-fornituri tal-mikrokreditu / l-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament magħżula mill-FEI se jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta' servizzi disponibbli bla ħlas. Dawn is-servizzi jinkludu:

  • jew evalwazzjoni / eżami tal-istruttura, organizzazzjoni u mod operattiv tal-istituzzjoni ta' mikrofinanzjament magħżula jew ir-rating tagħha li ssir minn aġenziji speċjalizzati fir-rating;
  • taħriġ apposta għall-impjegati u d-diretturi tal-MFIs magħżula minn konsulenti esperti wara l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni / rating.

Barra dan, se jiġu introdotti servizzi ta' appoġġ għan-negozji bħal bażijiet tad-dejta onlajn, parir dwar l-aħjar prassi, u servizz ta' stħarriġ dwar JASMINE u l-mikrokreditu. Dawn se jkunu aċċessibbli għall-MFIs kollha. Qed jitħejja wkoll kodiċi ta' kondotta volontarju għall-MFIs.

Avvenimenti

10 ta' Settembru 2008: Tnedija tal-inizjattiva JASMINE għall-iżvilupp tal-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament fl-Ewropa għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi DeutschEnglishfrançais polski

Dokumenti ta' sfond

Links

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a