Navigation path

Additional tools

Īpašie atbalsta instrumenti

JASMINE: kopīgā rīcība mikrofinanšu iestāžu atbalstam Eiropā

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Kas ir JASMINE?

JASMINE ir ceturtā Komisijas, Eiropas Investīciju bankas (EIB DeutschEnglishfrançais) un Eiropas Investīciju fonda (EIF English) kopīgā iniciatīva. Tā izveidota:

  • lai nostiprinātu mikrokredītu sniedzēju un mikrofinanšu iestāžu (MFI) rīcībspēju dažādās jomās, piemēram, laba pārvaldība, informācijas sistēmas, riska vadība un stratēģiskā plānošana;
  • lai palīdzētu tām kļūt par ilgtspējīgiem un pastāvīgiem mikrokredītu tirgus dalībniekiem.

Pirmais posms ir tehnisks atbalsts (novērtējumu un apmācības formā) 15 mikrokredītu sniedzējiem, kas nav bankas un kas atlasīti pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, ko 2009. gadā izsludināja Eiropas Investīciju fonds (EIF).

2010. gada trešajā ceturksnī izziņos jaunu konkursu, lai atlasītu nākamos 30 mikrokredītu sniedzējus, kas nav bankas un kas saņems tehnisko atbalstu saskaņā ar JASMINE.

Iniciatīvas JASMINE īstenošanā vadošā loma ir Eiropas Investīciju fondam (EIF):

  • tas organizē tehnisko atbalstu (ko līdzfinansē Eiropas Komisija), lai sekmētu mikrofinanšu iestāžu (MFI) attīstību un
  • sniedz finansiālu atbalstu aizdevumu darbībām (EIB resursi) un sākumkapitālam (ES resursi).

Kā izpaužas tehniskais atbalsts?

EIF atlasītie mikrokredītu sniedzēji un mikrofinanšu iestādes varēs bez maksas saņemt plašu pakalpojumu klāstu, jo īpaši:

  • struktūras, organizācijas un darbības režīma novērtēšana (diagnoze) vai reitinga noteikšana, ko veic specializētas aģentūras;
  • darbinieku un vadības apmācība, ko pēc novērtējuma vai reitinga noteikšanas nodrošinās eksperti.

Tiks izveidoti arī uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi (internetā pieejama datubāze, labas prakses ieteikumi, JASMINE un mikrokredītu uzziņu dienests). Tie būs pieejami visām MFI. Tiek izstrādāts arī brīvprātīgs MFI rīcības kodekss.

Notikumi

2008. gada 10. septembris: Iniciatīvas JASMINE uzsākšana, lai attīstītu mikrofinanšu iestādes Eiropā un atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību DeutschEnglishfrançais polski

Atsauces dokumenti

Saites

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi