Navigation path

Additional tools

Zvláštní nástroje podpory

JASMINE: společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Co je to JASMINE?

JASMINE je čtvrtá společná iniciativa Komise, Evropské investiční banky (EIB DeutschEnglishfrançais) a Evropského investičního fondu (EIF English). Byla zřízena:

  • aby se zvýšily kapacity poskytovatelů mikroúvěrů / mikrofinančních institucí v různých oblastech, jako je řádná správa věcí veřejných, informační systémy, řízení rizik a strategické plánování;
  • aby na trhu mikroúvěrů mohly tyto subjekty fungovat udržitelným a životaschopnými způsobem

První fázi představuje technická pomoc ve formě posouzení a vyškolení 15 nebankovních poskytovatelů mikroúvěrů, kteří byli vybráni prostřednictvím výzvy k vyjádření zájmu, kterou Evropský investiční fond (EIF) zveřejnil v roce 2009.

Ve třetím čtvrtletí 2010 bude zveřejněna nová výzva k určení dalších až 30 nebankovních poskytovatelů mikroúvěrů, kteří využijí technickou pomoc v rámci nástroje JASMINE.

Při provádění iniciativy JASMINE hraje klíčovou úlohu Evropský investiční fond (EIF), a to:

  • organizováním technické pomoci (spolufinancované Evropskou komisí) na podporu rozvoje mikrofinančních institucí;
  • poskytováním finanční podpory pro úvěrové operace (zdroje EIB) a počáteční kapitál (zdroje EU).

Z čeho sestává technická pomoc?

Poskytovatelé mikroúvěrů / mikrofinanční instituce, které EIF vybral, budou využívat celou škálu služeb poskytovaných bezplatně. K těmto službám patří:

  • hodnocení/diagnóza struktury, organizace a způsobu fungování vybrané mikrofinanční instituce nebo její rating provedený specializovanými ratingovými agenturami;
  • odborná příprava pracovníků a vedení vybraných mikrofinančních institucí, která je přizpůsobena na míru a kterou zajišťují odborní konzultanti po provedení hodnocení /ratingu.

Mimoto budou zavedeny služby na podporu podnikání, například databáze online, poradenství ohledně osvědčených postupů a informační služby týkající se nástroje JASMINE a mikroúvěrů. Tyto služby budou dostupné všem mikrofinančním institucím. Připravuje se rovněž dobrovolný kodex chování mikrofinančních institucí.

Události

10. září 2008: Zahájení iniciativy JASMINE pro rozvoj mikrofinančních institucí v Evropě na podporu růstu a zaměstnanosti DeutschEnglishfrançais polski

Podkladové dokumenty

Odkazy

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média