Navigation path

Additional tools

Специални инструменти за подкрепа

JASMINE: Съвместни действия в подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа

newEvaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase

In 2013, the Directorate-General for Regional and Urban Policy launched an evaluation of the JASMINE Technical Assistance Pilot Phase.
The objective of the evaluation was to assess the implementation and effectiveness JASMINE Technical Assistance pilot phase in promoting best practises on the microcredit sector and helping microcredit providers to deliver better services.

The report can be consulted here PDF

Какво представлява JASMINE?

JASMINE е съвместна инициатива на Комисията, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ EnglishDeutschfrançais) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ English). Тя стартира с цел:

  • да се подобрят възможностите на небанковите организации, предоставящи микрокредитиране/институциите за микрофинансиране (МФИ) в редица области, като добро институционално управление, информационни системи, управление на риска и стратегическо планиране
  • да се помогне за превръщането им в надеждни и устойчиви оператори на пазара за микрокредити.

Комисията е определила Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като отговорен за създаването и управляването на механизма за техническа помощ JASMINE, който осигурява подкрепа на организации, предоставящи микрокредитиране. Предоставянето на техническа помощ чрез JASMINE стартира през 2010 г.

В какво се състои техническата помощ?

Организациите за микрокредитиране/институциите за микрофинансиране, избрани от ЕИФ, се възползват от редица услуги, предоставяни безплатно.

Тези услуги включват:

  • или оценка/диагностика на структурата, организацията и работния режим на избраните организации, предоставящи микрокредитиране/МФИ, или институционална оценка, извършена от специализирана агенция за определяне на рейтинг (Planet Rating или MicroFinanza);
  • специфично обучение за персонала и за управляващия екип на избраните МФИ, провеждано от експертни консултанти след извършването на оценка/определянето на рейтинга;
  • Услуги по подпомагане на предприятия, достъпни за всички МФИ.

Понастоящем има допълнителни инструменти в процес на подготовка, като „Кодекс на поведение за предоставяне на микрокредити в ЕС” и уеб базиран инструмент, разработен с цел да се помогне на потенциални получатели и инвеститори да идентифицират и да се свързват с регионални и местни организации, предоставящи микрокредитиране.

Прояви

  • 6 October 2010: Open Days of Regional Policy 2010: Streamlining EU micro-credit initiatives pdf English
  • 6 October 2009: Open Days of Regional Policy 2009: JASMINE, a way to promote micro-credit in Europe pdf English
  • 9 October 2008: Open Days of Regional Policy 2008: Micro-credit for regional and local development pdf English
  • 10 September 2008: Launch of the JASMINE initiative to develop micro- finance institutions in Europe in support of growth and employment English

Документи по темата

Текущо състояние и обявления

Към настоящия момент институционални оценки (понякога рейтинг) и специфично обучение са предоставени на 25 организации за микрокредитиране в целия Европейския съюз, избрани чрез ЕИФ през 2009 г. и 2010 г.

През третото тримесечие на 2011 г. Европейският инвестиционен фонд стартира нова покана за изразяване на интерес с цел да идентифицира и избере допълнителни организации за микрокредити, желаещи да се възползват от техническата помощ, която се предоставя чрез механизма JASMINE.

Връзки

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии