Navigation path

Additional tools

Finansowanie

Specjalne instrumenty wsparcia

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej) we współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi instytucjami finansowymi opracowała cztery wspólne inicjatywy w ramach okresu 2007–2013 w celu nadania większej skuteczności i trwałości polityce spójności. Dwie z nich (JEREMIE i JESSICA) zajmują się promowaniem instrumentów inżynierii finansowej, a pozostałe dwie (JASPERS i JASMINE) funkcjonują jako instrumenty wsparcia technicznego.

 • JASPERS – wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich – to instrument wsparcia technicznego dla dwunastu krajów europejskich, które przystąpiły do UE w latach 2004 i 2007. Zapewnia zainteresowanym państwom członkowskim wsparcie konieczne do przygotowania znaczących projektów wysokiej jakości, współfinansowanych ze środków unijnych.
 • JEREMIE – wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – to inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Promuje wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej na rzecz poprawy dostępu do finansowania dla MŚP za pomocą interwencji funduszy strukturalnych.
 • JESSICA – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich – to inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej.
 • JASMINE – wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie – oferuje pomoc techniczną i wsparcie finansowe dla pozabankowych usługodawców zapewniających finansowanie w postaci mikrokredytów, ułatwiając im poprawę poziomu funkcjonowania oraz trwały i zrównoważony rozwój. JASMINE promuje także dobre praktyki w dziedzinie mikrokredytowania. W ramach tej inicjatywy opracowywany jest obecnie kodeks postępowania dla instytucji mikrokredytowych.

Dokumenty ogólne

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Summary report on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds. Programming period 2007-2013 (Situation as at 31 December 2011) pdf English
  • Annex 1 pdf English
  • Annex 2 pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2012) pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2013) pdf English

Kontakt

Komisja Europejska - DG ds. Polityki Regionalnej
Dział B3 – Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel.: +32 2 299 12 98/ 68125
Faks: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe