Navigation path

Additional tools

Fondovi

Posebni instrumenti potpore

Unutar programskog razdoblja 2007. – 2013. Europska komisija (Glavna uprava za regionalnu politiku) u suradnji sa skupinom Europske investicijske banke i ostalim financijskim institucijama razvila je četiri zajedničke inicijative kako bi kohezijska politika bila učinkovitija i održivija. Svrha dviju inicijativa promicanje je instrumenata financijskog inženjeringa (JEREMIE i JESSICA), a ostale dvije (JASPERS i JASMINE) služe kao instrumenti tehničke pomoći.

  • JASPERS :– zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama instrument je tehničke pomoći dvanaest država članica EU-a koje su pristupile EU-u 2004. i 2007; njime se dotičnim državama članicama pruža potrebna potpora za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a
  • JEREMIE :zajednička europska sredstva za mikro, mala i srednja poduzeća inicijativa je Europske komisije koju je razvila zajedno s Europskim investicijskim fondom; potiče uporabu instrumenata financijskog inženjeringa kako bi se MSP-ovima olakšao pristup financiranju intervencijama strukturnih fondova.
  • JESSICA: zajednička europska potpora održivom ulaganju u gradska područja inicijativa je Europske komisije koju je razvila u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) i Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB); njome se pruža potpora održivom urbanom razvoju i regeneraciji mehanizmima financijskog inženjeringa.
  • JASMINE : zajedničkim djelovanjem za potporu mikrofinancijskim institucijama u Europi cilj je pružiti i tehničku pomoć i financijsku potporu nebankarskim davateljima mikrokredita te im pomagati da poboljšaju kvalitetu svojega poslovanja, da se prošire te da postanu održivi; inicijativom JASMINE nastoji se i poticati dobru praksu u području mikrokredita te izraditi kodeks dobrog ponašanja za mikrokreditne institucije.

Contact

Europska komisija - Glavna uprava za regionalnu politiku
Odjel B3 – Financijski instrumenti i odnosi s međunarodnim financijskim institucijama
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: +32 2 29 91298/ 68125
Faks: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji