Navigation path

Additional tools

Rahastot

Erityistukivälineet

Euroopan Unionin komission aluepolitiikan pääosasto on tehnyt Euroopan investointipankkiryhmän ja muiden rahoituslaitosten kanssa ohjelmakaudelle 2007-2013 neljä yhteisaloitetta koheesiopolitiikan tehostamiseksi ja vahvistamiseksi. JEREMIE- ja JESSICA-aloitteet koskevat rahoitusvälineiden edistämistä ja JEREMIE- ja JASMINE-aloitteet teknisten tukijärjestelyjen käyttöä.

 • JASPERS : Tämän teknisen tukijärjestelyn avulla tuetaan vuosina 2004 ja 2007 Euroopan Unioniin liittyneiden kahdentoista jäsenvaltion EU-rahastoista rahoitettavia korkealaatuisia suurhankkeita.
 • JEREMIE : Euroopan komission ja Euroopan investointirahaston PK-yrityksiä varten kehittämä aloite, jonka tavoitteena on edistää rahoitusvälineiden käyttöä, jotta PK-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta rakennerahastojen kautta paranisivat.
 • JESSICA : EU:n komission yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan neuvoston kehityspankin (ENKP) kanssa kehittämä aloite, jonka tavoitteena on tukea rahoitusmekanismien avulla kestävää kaupunkialueiden kehitystä ja elvyttämistä.
 • JASMINE : Tukijärjestelyn tavoitteena on antaa teknistä ja rahoitustukea eurooppalaisille mikrorahoituslaitoksille, parantaa näiden laitosten toiminnan laatua, laajentumismahdollisuuksia ja vakautta sekä edistää mikroluototusta koskevia hyviä toimintatapoja ja laatia käytännesäännöt mikroluottolaitoksia varten.

Tausta-asiakirjat

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Summary report on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds. Programming period 2007-2013 (Situation as at 31 December 2011) pdf English
  • Annex 1 pdf English
  • Annex 2 pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2012) pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2013) pdf English

Yhteystiedot

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 – Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Puh. +32 2 299 12 98/ 68125
Faksi +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media