Navigation path

Additional tools

Fondy

Zvláštní nástroje podpory

Evropská komise (generální ředitelství pro regionální politiku) vytvořila ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími finančními institucemi v rámci programového období 2007–2013 čtyři společné iniciativy s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější politiky soudržnosti. Dvě z nich se týkají prosazování nástrojů finančního inženýrství (JEREMIE a JESSICA) a druhé dvě (JASPERS a JASMINE) fungují jako nástroje technické pomoci.

 • JASPERS : Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech je nástroj technické pomoci pro dvanáct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.
 • JEREMIE : Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky je iniciativa, která vznikla na popud Evropské komise a Evropského investičního fondu. Prosazuje využívání nástrojů finančního inženýrství ke zlepšení přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí intervencí strukturálních fondů.
 • JESSICA : Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí – vznikla na popud Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Pomocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu.
 • JASMINE : Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě si klade za cíl poskytovat technickou pomoc a finanční podporu nebankovním poskytovatelům mikroúvěrů a pomoci jim zlepšit kvalitu jejich provozu, rozšiřovat služby a stát se udržitelnými. Zároveň se JASMINE zasazuje o propagaci osvědčených postupů v oblasti mikroúvěrů a vznik souboru pravidel pro mikroúvěrové instituce.

Podkladové dokumenty

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Summary report on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds. Programming period 2007-2013 (Situation as at 31 December 2011) pdf English
  • Annex 1 pdf English
  • Annex 2 pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2012) pdf English
 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 (situation as at 31 December 2013) pdf English

Kontakt

European Commission – DG Regional Policy
Unit B3 – Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média