Navigation path

Additional tools

Fondai

Europos struktūriniai ir investicijų fondai

Penki pagrindiniai fondai dirba kartu, kad palaikytų ekonominę plėtrą visose ES šalyse, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus:

Kiekvienas ES regionas gali gauti naudos iš ERPF ir ESF. Tačiau tik mažiau išsivystę regionai gali gauti paramos iš sanglaudos fondo.

Finansinės priemonės

Keturios finansinės priemonės teikia techninę pagalbą („Jaspers“ ir „Jasmine“), pagerina MVĮ prieigą prie mikrofinansų („Jeremie“) bei palaiko miestų plėtrą („Jessica“).

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) teikia pagalbą didelių gamtos nelaimių atvejais.

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė

Pagalba ES kandidatėms ir galimoms šalims kandidatėms teikiama naudojant pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNP).

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos