Navigation path

Additional tools

Rahastot

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Viidellä päärahastolla tuetaan talouden kehitystä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti.

Jokainen EU:n alue voi saada rahoitusta EAKR:stä ja ESR:stä. Koheesiorahastosta voivat kuitenkin saada tukea vain vähemmän kehittyneet alueet.

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta annetaan tukea suurissa luonnonkatastrofeissa.

Liittymistä valmisteleva tukiväline

EU:n ehdokasvaltiot ja mahdolliset ehdokasvaltiot voivat saada tukea liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA).

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media