Navigation path

Additional tools

Fondurile UE pentru coeziune – statistici-cheie

Bugetul disponibil 2014-2020

Fondurile alocate politicii regionale şi de coeziune pentru perioada 2014-2020 se ridică la suma de 351,8 miliarde EUR.

Alocările financiare 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Totalul sumelor alocate politicii de coeziune 2014-2020* (milioane €)

 

2007-2013


Bugetul disponibil 2007-2013

Fondurile alocate politicii regionale şi de coeziune pentru perioada 2007–2013 se ridică la suma de 347 miliarde EUR (35,7 % din bugetul total al UE pentru perioada respectivă) sau la puţin peste 49 miliarde EUR pe an. Toate programele din cadrul politicii de coeziune sunt cofinanţate de statele membre, suma totală a fondurilor disponibile ridicându-se la aproximativ 700 miliarde EUR.

Sumele alocate pentru fiecare fond în parte

Sumele alocate pentru fiecare obiectiv în parte

Ce sumă a fost alocată fiecărui stat membru?

Graficul de mai jos arată sumele care au fost alocate fiecărui stat membru în cadrul programelor operaţionale care au fost convenite la începutul perioadei actuale de finanţare (2007-2013). De asemenea, graficul include suma rezervată pentru cooperarea teritorială europeană.

Acestea sunt cifrele combinate pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune şi Fondul social european.

Pe ce priorităţi ale politicii este cheltuit bugetul?

Graficul de mai jos arată defalcarea fondurilor disponibile pe tematici, la nivelul întregii UE. Acestea sunt cifrele combinate pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune şi Fondul social european.

A se consulta graficele de mai jos pentru defalcarea tematică în fiecare stat membru, precum şi în funcţie de obiective (convergenţă, competitivitate, cooperare teritorială).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Cât a plătit Comisia?

Graficul de mai jos arată procentul fondurilor totale alocate pentru fiecare stat membru în parte, care au fost plătite de către Comisie, pe baza cererilor depuse. De asemenea, graficul indică rata plăţilor pentru cooperarea teritorială.

Acestea sunt cifrele combinate pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune şi Fondul social european.

Informaţiile referitoare la rata plăţilor sunt actualizate trimestrial pe acest site web. Ultima actualizare: 15/04/2014

Mai multe informaţii:

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale