Navigation path

Additional tools

Finansowanie unijnej polityki spójności – główne statystyki

Dostępny budżet 2014-2020

Środki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020 wynoszą 351,8 mld EUR.

Alokacje finansowe 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Liczba przydziałów polityki spójności 2014-2020* (mln €)

 

2007-2013


Dostępny budżet 2007-2013

Środki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2007–2013 wynoszą 347 mld EUR (35,7% całego budżetu Unii Europejskiej na ten okres) czy też po prostu ponad 49 mld EUR rocznie. Wszystkie programy polityki spójności są współfinansowane przez państwa członkowskie, co łącznie daje kwotę prawie 700 mld EUR.

Kwoty na poszczególne fundusze

Kwoty na poszczególne cele

Jakie kwoty zostały przyznane poszczególnym państwom członkowskim?

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty, jakie przyznano poszczególnym państwom członkowskim na programy operacyjne zaplanowane na początku obecnego okresu finansowania (2007–2013). Obejmują one kwoty zarezerwowane na europejską współpracę terytorialną.

Są to łączne kwoty dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na jakie priorytety polityki spójności przeznaczono środki z budżetu?

W poniższej tabeli przedstawiono tematyczny podział dostępnych środków dla Unii Europejskiej jako całości. Są to łączne kwoty dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniższa tabela zawiera tematyczny podział zarówno według państw członkowskich, jak i według celów (konwergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz europejska współpraca terytorialna).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Jaką kwotę przeznaczyła Komisja?

W poniższej tabeli przedstawiono, ile procent przeznaczonych przez Komisję środków przyznano poszczególnym państwom członkowskim, na podstawie przesłanych przez nie próśb. Zawiera ona również informację o wysokości rat na współpracę terytorialną.

Są to łączne kwoty dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powered by Socrata

Więcej informacji:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe