Navigation path

Additional tools

EU-cohesiefinanciering – belangrijkste statistieken

Beschikbare begroting 2014-2020

Voor de periode 2014-2020 bedroegen de middelen voor het regionaal en cohesiebeleid in totaal € 351,8 miljard.

Financiële toewijzingen 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Totale toewijzingen van het cohesiebeleid 2014-2020* (miljoen €)

 

2007-2013


Beschikbare begroting 2007-2013

Voor de periode 2007-2013 bedroegen de middelen voor het regionaal en cohesiebeleid in totaal € 347 miljard (35,7% van de totale EU-begroting voor de periode), ofwel ruim € 49 miljard per jaar. Alle programma´s in het kader van het EU-cohesiebeleid worden gecofinancierd door de lidstaten, waardoor de in totaal beschikbare financiering bijna € 700 miljard bedraagt.

Bedrag per fonds

Bedrag per doelstelling

Hoeveel is er aan elk van de lidstaten toegewezen?

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de bedragen die aan elke lidstaat zijn toegewezen op grond van de operationele programma’s die aan het begin van de huidige financieringsperiode (2007-2013) zijn overeengekomen. Ook bevat het de bedragen die zijn gereserveerd voor de Europese territoriale samenwerking.

Het gaat hierbij om gecombineerde cijfers voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds.

Aan welke beleidsprioriteiten worden de middelen besteed?

Onderstaande grafiek geeft een uitsplitsing van de beschikbare middelen per thema voor de EU als geheel. Het gaat hierbij om gecombineerde cijfers voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds.

In onderstaande grafieken treft u thematische uitsplitsingen per lidstaat en per doelstelling (convergentie, concurrentievermogen, territoriale samenwerking).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Hoeveel heeft de Commissie betaald?

Onderstaande grafiek geeft het percentage van de totale middelen weer, dat aan elke lidstaat is toegewezen en dat door de Commissie op basis van de ingediende betalingsverzoeken is uitgekeerd. Ook bevat het de betalingspercentages voor territoriale samenwerking.

Het gaat hierbij om gecombineerde cijfers voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds.

Powered by Socrata

Meer informatie:

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte