Navigation path

Additional tools

Eiropas Savienības (ES) kohēzijas finansējums – galvenie statistikas dati

Pieejamais budžets 2014-2020

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam reģionālās un kohēzijas politikas finansējums ir 351,8 miljardi eiro

Finanšu piešķīrumi 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Kopējie piešķīrumi kohēzijas politikas 2014-2020* (miljoni €)

 

2007-2013


Pieejamais budžets 2007-2013

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam reģionālās un kohēzijas politikas finansējums ir 347 miljardi eiro (35,7 % no kopējā ES budžeta šim periodam), kas ir nedaudz vairāk par 49 miljardiem eiro gadā. Visas kohēzijas politikas programmas līdzfinansē dalībvalstis, kā rezultātā kopējais pieejamais finansējums palielinās līdz gandrīz 700 miljardiem eiro.

Finansējuma sadalījums pa fondiem

Finansējuma sadalījums pa mērķiem

Cik liels finansējums ir piešķirts katrai dalībvalstij?

Diagrammā zemāk ir redzamas summas, kas tika piešķirtas katrai dalībvalstij pašreizējā finansēšanas perioda (no 2007. līdz 2013. gadam) sākumā apstiprināto darbības programmu ietvaros. Tajā ir arī norādīta Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim paredzētā summa.

Diagrammā ir apkopoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) dati.

Kādām politikas prioritātēm ir piešķirti budžeta līdzekļi?

Diagrammā zemāk ir redzams pieejamo līdzekļu sadalījums pa tematiem visā ES teritorijā. Tajā ir apkopoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF) dati.

Skatiet diagrammās zemāk līdzekļu tematisko sadalījumu katrā dalībvalstī un pa mērķiem (konverģence, konkurētspēja, teritoriālā sadarbība).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Cik daudz līdzekļu ir izmaksājusi Eiropas Komisija?

Diagrammā zemāk ir redzama procentuālā izteiksmē katrai dalībvalstij piešķirto līdzekļu kopējā summa, ko izmaksājusi Eiropas Komisija, pamatojoties uz iesniegtajām prasībām. Tajā ir arī norādīts Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim paredzētais finansējuma apjoms.

Diagrammā ir apkopoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) dati.

Informāciju par piešķiramo līdzekļu apjomu šajā tīmekļa vietnē atjauno ik ceturksni. Pēdējā atjaunināšana: 15/04/2014

Plašāka informācija:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi