Navigation path

Additional tools

ES sanglaudos finansavimas. Pagrindinė statistika

Skiriamas biudžetas 2014-2020

Regioninei ir sanglaudos politikai 2014-2020 m. skirta 351,8 mlrd. EUR.

Finansiniai asignavimai 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Iš viso asignavimai sanglaudos politikos 2014-2020* (mln € )

 

2007-2013


Skiriamas biudžetas 2007-2013

Regioninei ir sanglaudos politikai 2007–2013 m. skirta 347 mlrd. EUR (35,7 proc. šio laikotarpio bendrojo ES biudžeto), arba daugiau kaip po 49 mlrd. EUR per metus. Valstybės narės bendrai finansuoja visas sanglaudos politikos programas, todėl visa turima suma yra beveik 700 mlrd. EUR.

Fondų parama

Tikslų finansavimas

Koks finansavimas skirtas kiekvienai valstybei narei?

Toliau pateikiama diagrama rodo sumas, kurios skirtos kiekvienai valstybei narei veiksmų programose, dėl kurių susitarta šio finansinio laikotarpio (2007-2013 m.) pradžioje. Čia taip pat įtrauktas Europos teritoriniam bendradarbiavimui skirtas finansavimas.

Tai bendri Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo skaičiai.

Kokiems politikos prioritetams leidžiamos biudžeto lėšos?

Toliau pateikiama diagrama rodo skiriamo finansavimo paskirstymą pagal temas visai ES. Tai bendri Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo skaičiai.

Toliau rasite diagramas, rodančias paskirstymą pagal temas kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat ir paskirstymą pagal tikslus (konvergenciją, konkurencingumą, teritorinį bendradarbiavimą).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Kiek Komisija jau išmokėjo?

Toliau pateikiama diagrama rodo, kiek lėšų procentais kiekvienai valstybei narei skirto finansavimo Komisija jau išmokėjo pagal pateiktas paraiškas. Čia taip pat įtraukta teritoriniam bendradarbiavimui skirto finansavimo išmokėta procentinė dalis.

Tai bendri Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo skaičiai.

Informacija apie tai, kokia finansavimo procentinė dalis jau išmokėta, šioje svetainėje atnaujinama kas ketvirtį. Paskutinį kartą atnaujinta: 15/04/2014

Sužinokite daugiau:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos