Navigation path

Additional tools

EU:n koheesiorahoitus – tärkeimpiä tilastotietoja

Käytettävissä oleva budjetti 2014-2020

Alue- ja koheesiopolitiikan määrärahat kaudella 2014-2020 ovat 351,8 miljardia euroa.

Määrärahat 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Määrärahoista koheesiopolitiikan 2014-2020* (milj €)

 

2007-2013


Käytettävissä oleva budjetti 2007-2013

Alue- ja koheesiopolitiikan määrärahat kaudella 2007–2013 ovat 347 miljardia euroa (35,7 prosenttia kyseisen kauden EU:n kokonaistalousarviosta) eli hieman yli 49 miljardia euroa vuodessa. Koheesiopolitiikan ohjelmien rahoittamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot, ja käytettävissä oleva kokonaisrahoitus on lähes 700 miljardia euroa.

Määrä rahastoittain

Määrä tavoitteittain

Miten paljon kullekin jäsenvaltiolle on osoitettu?

TJäljempänä olevassa taulukossa näytetään määrät, jotka kullekin jäsenvaltiolle on osoitettu nykyisen rahoituskauden (2007–2013) alussa sovituissa toimintaohjelmissa. Se sisältää myös Euroopan alueellista yhteistyötä varten sivuun siirretyn määrän.

Nämä ovat Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston yhdistettyjä lukuja.

Mihin politiikan painopistealueisiin määrärahoja käytetään?

Jäljempänä olevassa taulukossa näytetään käytettävissä olevien määrärahojen jakautuminen kohdealoittain koko EU:ssa. Nämä ovat Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston yhdistettyjä lukuja.

Katso jäljempänä olevista taulukoista jakautuminen eri kohdealoille kussakin jäsenvaltioissa sekä tavoitteen mukaan (lähentyminen, kilpailukyky, alueellinen yhteistyö)

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Miten paljon komissio maksaa?

Jäljempänä olevassa taulukossa näytetään kokonaismäärärahoista jäsenvaltiota kohti osoitettu osuus, jonka komissio maksaa toimitettujen hakemusten perusteella. Siinä ilmoitetaan myös alueellista yhteistyötä koskeva maksujen suoritusaste.

Nämä ovat Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston yhdistettyjä lukuja.

Powered by Socrata

Lisätietoja:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media