Navigation path

Additional tools

ELi ühtekuuluvuse rahastamine – statistilised võtmenäitajad

Kasutada olev eelarve 2014-2020

Regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamine perioodil 2014-2020 ulatub 351 miljardi euroni.

Rahaeraldised 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Eraldised kokku ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020* (mln €)

 

2007-2013


Kasutada olev eelarve 2007-2013

Regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamine perioodil 2007–2013 ulatub 347 miljardi euroni (35,7% kogu ELi selle perioodi eelarvest) ehk enam kui 49 miljardi euroni aastas. Kõiki ühtekuuluvuspoliitika programme kaasrahastatakse liikmesriikide poolt ja nii tõuseb kasutada oleva rahastuse kogumaht peaaegu 700 miljardi euroni.

Maht fondi kohta

Maht eesmärgi kohta

Kui palju on eraldatud igale liikmesriigile?

Järgnev skeem näitab summasid, mida igale liikmesriigile on eraldatud käimasoleva rahastamisperioodi (2007–2013) alguses kokkulepitud tegevusprogrammides. See hõlmab ka Euroopa territoriaalse koostöö jaoks eraldatud summat.

Need on Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kombineeritud näitajad.

Millistele poliitika prioriteetidele eelarve vahendeid kulutatakse?

Järgnev skeem näitab kasutada olevate vahendite jaotumist teemade lõikes ELis tervikuna. Need on Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kombineeritud näitajad.

Järgnevad skeemid esitavad teemade jaotumise liikmesriigiti ja eesmärkide (lähenemine, konkurents ja territoriaalne koostöö) lõikes.

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Kui palju on rahastanud komisjon?

Järgnev skeem näitab komisjoni poolt avalduste alusel eraldatud summade osakaalu rahastuse kogumahust liikmesriikide lõikes. See näitab ka maksemäära territoriaalsesse koostöösse.

Need on Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kombineeritud näitajad.

Teavet maksemäärade kohta sellel veebilehel uuendatakse kvartaalselt. Viimati muudetud: 15/04/2014

Lisateave:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis