Navigation path

Additional tools

EU-finansiering af samhørighed - nøglestatistikker

Tilgængeligt budget 2014-2020

Finansieringen til regional- og samhørighedspolitikken i 2014-2020 beløber sig til 351,8 mia. EUR.

Finansielle tildelinger 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Samlet tildelinger af samhørighedspolitikken 2014-2020* (million €)

 

2007-2013


Tilgængeligt budget 2007-2013

Finansieringen til regional- og samhørighedspolitikken i 2007-2013 beløber sig til 347 mia. EUR (35,7 % af EU's samlede budget i denne periode) eller lige over 49 mia. EUR om året. Alle samhørighedspolitiske programmer medfinansieres af medlemsstaterne, hvilket bringer den samlede tilgængelige finansiering op på næsten 700 mia. EUR.

Beløb pr. fond

Beløb pr. mål

Hvor meget er hver enkelt medlemsstat blevet tildelt?

Diagrammet nedenfor viser de beløb, som de enkelte medlemsstater er blevet tildelt i de operationelle programmer, som blev vedtaget i begyndelsen af den aktuelle finansieringsperiode (2007-2013). Det omfatter også det beløb, der er afsat til det europæiske territoriale samarbejde.

Der er tale om kombinerede tal for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond.

Hvilke politiske prioriteter bruges budgettet på?

Nedenstående diagram viser fordelingen af de tilgængelige midler på de enkelte temaer for EU som helhed. Der er tale om kombinerede tal for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond.

Se den tematiske fordeling i hver enkelt medlemsstat samt på de enkelte mål (konvergens, konkurrenceevne, territorialt samarbejde) i nedenstående diagrammer.

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Hvor meget har Kommissionen udbetalt?

Diagrammet nedenfor viser den procentdel af det samlede beløb tildelt de enkelte medlemsstater, som Kommissionen har udbetalt på grundlag af indsendte anmodninger. Det viser også betalingssatsen til territorialt samarbejde.

Der er tale om kombinerede tal for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond.

Oplysningerne om betalingssatser på dette websted opdateres hvert kvartal. Seneste opdatering: 15/04/2014

For yderligere oplysninger:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!