Navigation path

Additional tools

Financování soudržnosti EU – klíčové statistiky

Platný rozpočet 2014-2020

Finanční prostředky pro regionální politiku a politiku soudržnosti v období 2014-2020 činí 351,8 mld. eur.

Finanční Alokace 2014-2020

FusionCharts XT will load here!

 

FusionCharts XT will load here!

Excel Celková alokace kohezní politiky 2014-2020* (milionů €)

 

2007-2013


Platný rozpočet 2007-2013

Finanční prostředky pro regionální politiku a politiku soudržnosti v období 2007-2013 činí 347 mld. eur (35,7 % celkového rozpočtu EU), ročně tedy něco přes 49 miliard eur. Všechny programy politiky soudržnosti jsou spolufinancovány členskými státy. Vyčleněné finanční prostředky tedy dosahují celkového objemu téměř 700 mld. eur.

Příspěvky jednotlivých fondů

Příspěvky dle jednotlivých cílů

Jaká částka byla přidělena jednotlivým členským státům?

Níže uvedený graf obsahuje částky, které byly přiděleny jednotlivým členským státům v rámci operačních programů schválených na začátku stávajícího období financování (2007-2013). Také ukazuje částku, jež byla odložena na evropskou územní spolupráci.

Jedná se o celkové částky Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu.

Na které priority politiky jsou finance vynakládány?

Níže uvedený graf obsahuje rozdělení dostupných finančních prostředků dle jednotlivých témat v EU jako celku. Jedná se o celkové částky Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu.

Níže uvedené grafy obsahují tematické rozdělení v jednotlivých členských státech i dle cílů (konvergence, konkurenceschopnost, územní spolupráce).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Jakou částkou přispěla Komise?

Níže uvedený graf ukazuje procenta z celkových finančních částek přidělených jednotlivým členským státům, které proplatila Komise na základě podaných žádostí. Také vykazuje prostředky vyplacené pro účely územní spolupráce.

Jedná se o celkové částky Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu.

Informace o vyplacených prostředcích jsou na této webové stránce aktualizovány čtvrtletně. Poslední aktualizace: 15/04/2014

Více informací:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média