Navigation path

Additional tools

Финансиране на ЕС в областта на сближаването – основни статистически данни

Наличен бюджет 2014-2020

Финансирането в областта на регионалната политика и политиката на сближаване през периода 2014-2020 г. е в размер на 351,8 млрд. EUR.

Финансови помощи 2014-2020 г.

 

2007-2013


Наличен бюджет 2007-2013

Финансирането в областта на регионалната политика и политиката на сближаване през периода 2007–2013 г. е в размер на 347 млрд. EUR (35,7 % от общия бюджет на ЕС за този период), или малко над 49 млрд. EUR годишно. Всички програми на политиката на сближаване се съфинансират от държавите членки, като по този начин общият размер на наличните средства за финансиране достига почти 700 млрд. EUR.

Сума по фонд

Сума по цел

Колко средства са разпределени за всяка държава членка?

Графиката по-долу показва отпуснатите на всяка държава членка средства по оперативните програми, които са договорени в началото на текущия период на финансиране (2007–2013 г.). Включена е и сумата, която е разпределена за европейско териториално сътрудничество.

Това са обобщени данни за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

За какви приоритети на политиката се разходва бюджетът?

Графиката по-долу показва разпределението на наличните средства по тематични области за ЕС като цяло. Това са обобщени данни за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

Вижте графиките за разпределението по тематична област във всяка държава членка, както и по цел (сближаване, конкурентоспособност, териториално сътрудничество).

ExcelInfographics : What does Cohesion Policy fund for 2007-2013?

Колко средства са изплатени от Комисията?

Графиката по-долу показва процента от общия размер на отпуснатите за държава членка средства, който е изплатен от Комисията въз основа на направените искания. Показан е също така и процентът на изплатените средства за териториално сътрудничество.

Това са обобщени данни за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

Представената на уебсайта информация за процентите на изплащане се актуализира на всяко тримесечие. Последна актуализация: 15/04/2014

За повече информация:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии