Navigation path

Additional tools

Fonderna

Tillgång till anslag

Sök projekt de en fr som de europeiska regionalfonderna redan samfinansierar.
Se vem som får en stöd i din region och på annat håll.

Hur ansöker jag om regionalstöd?

Du söker regionalstöd hos den myndighet som förvaltar det aktuella regionala programmet. Den myndigheten utvärderar ditt projekt och beslutar om eventuellt stöd.
Hitta din förvaltningsmyndighet de en fr

Vem kan söka regionalstöd?

 • Organisationer som kan få regionalstöd är offentliga organ, vissa organisationer från den privata sektorn (främst småföretag), universitet och högskolor, föreningar, icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer. Utländska företag med bas i en region som omfattas av ett operativt program kan också ansöka, om de uppfyller kraven i EU:s regler för offentlig upphandling.
 • Kontakta din förvaltningsmyndighet de en fr om du vill veta mer om vem som kan ansöka i din region.
 • Projektansvariga i länder som är kandidater eller potentiella kandidater för EU-medlemskap ska kontakta instrumentet för stöd inför anslutningen.
 • I de flesta fall beviljas stöd bara till projekt, så du bör planera ett projekt för att kunna få stöd. Du får sedan stödet utbetalat i olika skeden av projektet.

Kan mitt projekt få stöd?

 • Innan du ansöker om bidrag bör du läsa om de operativa programmen de en fr i din region. Din projektansökan måste motsvara urvalskriterierna och investeringsprioriteringarna i ditt regionala program.
 • Du måste också följa förvaltningsmyndighetens ansökningsförfarande. Vissa tar emot ansökningar hela tiden, medan andra har bestämda ansökningstider. Läs mer på webbplatsen för din förvaltningsmyndighet de en fr.

Är mitt projekt för litet?

Det finns ingen minsta storlek på projekten. Det som är viktigt är vad de tillför EU, om de ger fler jobb, om de är nyskapande och om de stärker konkurrenskraften i regionen.

Är det inte väldigt krångligt?

 • De som har fått EU-bidrag framhåller ofta att de långsiktiga fördelarna av att få delta i ett projekt mer än väl kompenserar för den tid de fick lägga ner på att fylla i ansökningen.
 • Även om EU-pengarna bara delvis finansierar ett projekt, ger de ändå en viktig hävstångseffekt. Om man får EU-stöd, drar det till sig andra partner till projektet.

Vem kan hjälpa mig?

Här är en lista över några ställen dit du kan vända dig för att få hjälp och rådgivning om regionalstöd från EU:

 • Europa direkt är ett nätverk med hundratals informationskontor över hela Europa.
 • Din förvaltningsmyndighet de en fr kan ge dig råd under hela ansökningsförfarandet.
 • EU-enheten hos dina lokala myndigheter eller handelskammare.
 • Enterprise Europe Network en ger expertråd till småföretag om hur man får tillgång till EU-medel för forskning och utveckling, innovation, investeringar, sysselsättning och utbildning.

Finns det annat EU-stöd?

 • EU har finansiering och bidrag för många typer av projekt och program på många områden, t.ex. kultur, utbildning, jordbruk och landsbygdsutveckling, forskning och miljö.
 • Läs mer om EU:s bidrag, fonder och program

How can I build synergies with other EU funds?

 • Guidance for Beneficiaries enpdf
 • To find out more on the Checklist
EU regionalpolitik: Håll dig informerad