Navigation path

Additional tools

Skladi

Dostop do sredstev

Poiščite projekte de en fr, ki že prejemajo sredstva iz evropskih regionalnih skladov.
Poiščite prejemnike sredstev en v svoji regiji in drugod.

Kje lahko zaprosim za sredstva iz regionalnih skladov?

Za regionalna sredstva je treba zaprositi pri organu, ki upravlja posamezni regionalni program. Ta organ bo projekt ocenil in se odločil, ali bo sredstva odobril.
Poiščite organ upravljanja v Sloveniji in drugod de en fr

Kdo lahko zaprosi za sredstva iz regionalnih skladov?

 • Organizacije, ki so upravičene do sredstev, so javni organi, nekatere zasebne organizacije (zlasti majhna in srednje velika podjetja), univerze, združenja, nevladne organizacije in prostovoljne organizacije. Za sredstva lahko zaprosijo tudi tuja podjetja s sedežem v regiji, ki je vključena v operativni program, če izpolnjujejo evropska pravila javnega naročanja.
 • Državni ali regionalni organ upravljanja de en fr vam lahko pove več o tem, kdo je v posamezni regiji lahko upravičen do sredstev.
 • Predlagatelji projektov v državah, ki so kandidatke ali morebitne kandidatke za članstvo v EU, lahko zaprosijo za sredstva iz instrumenta za predpristopno pomoč.
 • Sredstva se večinoma dodelijo projektom, zato morate za pridobitev sredstev, ki jih nato prejmete v različnih fazah postopka, najprej pripraviti projekt.

Kateri projekti so upravičeni do sredstev?

 • Preden zaprosite za donacijo, preverite veljavne operativne programe de en fr za vašo regijo. Projektna prijava mora izpolnjevati merila za izbor in upoštevati prednostne naloge za naložbe posameznega regionalnega programa.
 • Vsak organ upravljanja ima svoj prijavni postopek. Nekateri uporabljajo tekoči postopek, drugi sprejemajo prošnje samo v določenem obdobju. Za več informacij si oglejte spletno stran organa upravljanja de en fr.

Kako veliki morajo biti projekti?

Najmanjša velikost projektov ni določena. Kar šteje, je evropska dodana vrednost, vpliv na zaposlovanje, inovativnost in prispevek h gospodarski konkurenčnosti regije.

Postopek se mi zdi preveč zapleten in zamuden?

 • Prejemniki evropskih nepovratnih sredstev pogosto poudarjajo, da dolgoročne koristi več kot poplačajo čas, vložen v pripravo prošnje za financiranje regionalnega projekta.
 • Čeprav sredstva financirajo le del projekta, so pomemben finančni vzvod: ko je zagotovljeno financiranje EU, se pogosto opogumijo tudi drugi partnerji in se vključijo v projekt.

Kje lahko dobim pomoč?

Več informacij o pridobivanju evropskih regionalnih sredstev boste našli pri številnih informacijskih točkah:

 • informacijsko omrežje Europe Direct z več sto informacijskimi točkami po vsej Evropi,
 • organ upravljanja de en fr vam lahko svetuje pri pripravi in prijavi projekta,
 • enota za evropske zadeve pri lokalni upravi ali gospodarski zbornici,
 • evropska podjetniška mreža Enterprise Europe Network en nudi malim in srednje velikim podjetjem strokovno svetovanje o dostopu do evropskih sredstev iz skladov ter sredstev za raziskave in razvoj, inovacije, naložbe, zaposlovanje in usposabljanje.

Kaj pa sredstva iz drugih evropskih skladov?

 • EU zagotavlja financiranje in nepovratna sredstva za številne projekte in programe na različnih področjih, kot so kultura, izobraževanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, raziskave in okolje.
 • Več informacij boste našli na strani o nepovratnih sredstvih, skladih in programih EU
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji