Navigation path

Additional tools

De fondsen

Financiering aanvragen

Projecten de en fr die al steun van de regionale fondsen krijgen.
Organisaties en die al steun van de regionale fondsen krijgen.

Waar moet ik steun van de regionale fondsen aanvragen?

Aanvragen voor de regionale fondsen moet u indienen bij de instantie die verantwoordelijk is voor het programma voor uw regio. Deze zgn. 'beheersautoriteit' beoordeelt uw project en beslist over uw aanvraag.
Welke beheersautoriteit moet ik contacteren? de en fr

Wie heeft recht op steun van de regionale fondsen?

 • Overheidsinstanties, sommige particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven), universiteiten, verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties kunnen steun aanvragen van de regionale fondsen. Buitenlandse bedrijven met een vestiging in de regio die onder het operationele programma valt, kunnen ook steun aanvragen, indien ze zich aan de Europese aanbestedingsregels houden.
 • Neem contact op met uw beheersautoriteit de en fr voor meer informatie over steunaanvragen in uw regio
 • Indien u een project wil indienen in een land dat lid van de EU wil worden, moet u contact opnemen met het instrument voor voorbereiding op het EU-lidmaatschap (IPA).
 • Meestal gaat de steun naar projecten, dus u moet een project indienen als u in aanmerking wilt komen voor steun. Die wordt dan in meerdere betalingen uitgekeerd.

Komt mijn project in aanmerking voor subsidie?

 • Voordat u subsidie aanvraagt, moet u nagaan welke Europese operationele programma's de en fr er zijn in uw regio. Uw project moet voldoen aan de criteria van uw regionaal programma.
 • Voor uw aanvraag volgt u de procedureregels van de beheersautoriteit van uw programma. Bij sommige autoriteiten kunt u om het even wanneer een aanvraag indienen, andere hebben vaste termijnen. Raadpleeg de website van uw beheersautoriteit de en fr voor meer informatie.

Is mijn project te klein?

Er is geen ondergrens voor de omvang van projecten. Doorslaggevend zijn de Europese meerwaarde, het effect op de werkgelegenheid, het innovatieve karakter en de bijdrage die het project levert aan de concurrentiepositie van uw regio.

Is steun aanvragen niet te ingewikkeld?

 • Wie Europese subsidies ontvangt zegt meestal dat de tijd die nodig is voor een aanvraag meer dan goed wordt gemaakt door de voordelen op de lange termijn.
 • Het feit dat u een EU-subsidie krijgt opent vele deuren, ook al dekt ze slechts een deel van de kosten van uw project: zo vergemakkelijken EU-subsidies het vinden van een partner voor uw project.

Wie kan mij helpen?

Hieronder een keuze uit de vele organisaties die advies geven over subsidie-aanvragen bij de structuurfondsen

 • de honderden Europe Direct voorlichtingscentra in heel Europa
 • de beheersautoriteit de en fr die verantwoordelijk is voor uw programma, kan u te allen tijde adviseren
 • de dienst EU-zaken van uw gemeente of kamer van koophandel
 • het Enterprise Europe Netwerk en geeft kleine bedrijven advies over aanvragen voor EU-subsidies voor onderzoek, productontwikkeling, innovatie, investeringen, werkgelegenheid en opleiding.

Zijn er nog andere EU-fondsen?

 • De EU geeft subsidies voor een groot aantal projecten en programma's op allerlei gebied: cultuur, onderwijs, landbouw, plattelandsontwikkeling, onderzoek, milieu enz.
 • Meer over EU-subsidies en programma's

How can I build synergies with other EU funds?

 • Guidance for Beneficiaries enpdf
 • To find out more on the Checklist
Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte