Navigation path

Additional tools

Fondai

Kaip pasinaudoti fondų parama

Sužinokite apie projektus de en fr, kurie jau yra bendrai finansuojami Europos regioninių fondų.
Sužinokite apie fondų paramos gavėjus en savo regione ir kitur.

Kur kreiptis dėl regioninės paramos?

Dėl paramos regionui reikėtų kreiptis į instituciją, kuri valdo atitinkamą regioninę programą. Ši institucija įvertins Jūsų projektą ir nuspręs, ar skirti paramą.
Raskite savo regiono vadovaujančiąją instituciją de en fr

Kas gali prašyti regioninės paramos?

 • Organizacijos, galinčios gauti regioninę paramą: viešosios įstaigos, kai kurios privačiojo sektoriaus organizacijos (ypač mažosios įmonės), universitetai, asociacijos, NVO ir savanorių organizacijos. Paramos taip pat gali prašyti užsienio įmonės, turinčios padalinį regione, kuriam skirta veiklos programa, jei nepažeidžiamos Europos viešųjų pirkimų taisyklės.
 • Daugiau apie tai, kas gali prašyti paramos jūsų regione, sužinosite iš savo vadovaujančiosios institucijos de en fr.
 • Valstybių, kurios yra ES šalys kandidatės arba potencialios kandidatės, projektų rengėjai paramos turėtų prašyti pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP).
 • Parama dažniausiai teikiama projektams, todėl turėtumėte parengti projektą, kuris būtų tinkamas remti; paramos lėšos bus išmokėtos įvairiuose projekto etapuose.

Ar mano projektas gali būti remiamas?

 • Prieš prašydamas (-a) paramos, turėtumėte susipažinti su savo regiono Europos veiklos programomis de en fr. Jūsų projekto paraiška turi atitikti regioninėje programoje nustatytus atrankos kriterijus ir investicijų prioritetus.
 • Turite dalyvauti paraiškų teikimo procedūrose, kurias organizuoja jūsų regiono vadovaujančioji institucija. Kai kurios institucijos paraiškas priima visą laiką, kitos – tik nustatytu metu. Daugiau sužinosite savo vadovaujančiosios institucijos de en fr interneto svetainėje.

Ar mano projektas nėra per mažas?

Projektai negali būti per maži. Svarbu, kad jie būtų naudingi Europai, taip pat jų poveikis užimtumui, naujoviškumas ir teigiamas poveikis regiono ekonomikos konkurencingumui.

Ar ne per sunku gauti paramą?

 • Europos paramos gavėjai dažnai teigia, kad verta skirti laiko regioninio finansavimo paraiškai parengti, nes už tai bus su kaupu atlyginta ilgalaike nauda.
 • Nors fondų lėšos sudaro tik dalį projekto biudžeto, jos yra svarbios, nes sustiprina visą projektą („sverto poveikis“). Jei projektas yra remiamas ES, prie jo dažnai nori prisijungti daugiau partnerių.

Kur kreiptis pagalbos?

Yra daugybė vietų, kur galite gauti pagalbos ir patarimų dėl ES regioninės paramos. Toliau pateiktas neišsamus sąrašas:

 • Tarnyba „Europe Direct“ ir šimtai jos informacijos centrų visoje Europoje;
 • Jūsų vadovaujančioji institucija de en fr gali patarti visais su projekto paraiška susijusiais klausimais;
 • Europos darbo grupė Jūsų vietos valdžios institucijoje arba prekybos rūmuose;
 • Europos įmonių tinklo en ekspertai konsultuoja mažąsias įmones, kaip gauti ES finansavimą ir dotacijas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijoms, investicijoms, užimtumui ir mokymui.

Ar galiu tikėtis kitų ES fondų paramos?

 • ES finansuoja ir dotacijomis remia labai įvairius projektus ir programas daugelyje politikos sričių, įskaitant kultūrą, švietimą, žemės ūkį ir kaimo plėtrą, mokslinius tyrimus ir aplinkos apsaugą.
 • Sužinokite daugiau: ES dotacijos, fondai ir programos

How can I build synergies with other EU funds?

 • Guidance for Beneficiaries enpdf
 • To find out more on the Checklist
ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos