Navigation path

Additional tools

Az alapok

Hozzáférés az alapokhoz

Az európai regionális alapok által jelenleg társfinanszírozott projektek de en fr.
Az Ön régiójában és máshol található kedvezményezettek en.

Hol lehet regionális alapokra pályázni?

Az adott regionális programot irányító hatóságnál lehet pályázni regionális támogatásra. A testület értékeli az Ön projektjét, majd dönt a támogatás odaítéléséről.
Az Ön irányító hatósága de en fr

Ki pályázhat a regionális alapokra?

 • A regionális alapokból támogatást kaphatnak például a következő szervezetek: köztestületek, a magánszféra szervezetei (különösen a kisvállalkozások), egyetemek, szövetségek, nem kormányzati szervezetek és öntevékeny szervezetek. Azok a külföldi cégek, amelyek székhelye a vonatkozó regionális operatív programok által lefedett régióban található, szintén pályázhatnak, amennyiben e cégek megfelelnek az európai közbeszerzési szabályoknak.
 • Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön régiójában ki pályázhat, lépjen kapcsolatba az Ön irányító hatóságával de en fr.
 • A tagjelölt vagy a felvételt kérő országokban a projekttámogatóknak az előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) kell felvenniük a kapcsolatot.
 • A legtöbb esetben projekteket támogatnak, így Önnek támogatásra alkalmas projektet kell létrehoznia; a támogatást Ön a folyamat különböző szakaszaiban kapja meg.

Részesülhet támogatásban a projektem?

 • Mielőtt támogatásra pályázna, ellenőrizze a régiójában folyó európai operatív programokat de en fr. Pályázatának meg kell felelnie az Ön regionális programja által meghatározott kiválasztási kritériumoknak és beruházási prioritásoknak.
 • Önnek részt kell vennie az illetékes irányító hatóság pályázati eljárásában. Bizonyos hatóságok folyamatosan, míg mások csak bizonyos időszakokban fogadnak el pályázatokat. A részletekről az Ön irányító hatóságának de en fr honlapján lehet tájékozódni.

Nem túl kicsi a projektem?

A projektek méretét illetően nincs alsó határ. A projektek európai hozzáadott értéke számít: hatásuk a foglalkoztatásra, innovatív jellegük, valamint az, hogy hozzájárulnak-e a régió gazdasági versenyképességéhez.

Nem túlságosan bonyolult?

 • Az európai támogatások kedvezményezettjei gyakran arra mutatnak rá, hogy a regionális finanszírozási pályázatok összeállítására fordított idő a hosszabb távú előnyök révén bőségesen megtérül.
 • Habár az alapok csak részben finanszírozzák a projekteket, mégis jelentős húzóhatást fejtenek ki rájuk. Az uniós támogatások gyakran újabb partnerek színre lépését eredményezik.

Honnan kaphatok segítséget?

Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül tartalmaz számos olyan forrást, amely az EU regionális alapoktól származó támogatással kapcsolatos segítséget és tanácsokat tartalmaz:

 • A Europe Direct információs hálózatok, amelyek egész Európában több száz információs pontból állnak;
 • Az Ön irányító hatósága de en fr a projekttel kapcsolatos pályázat minden szakaszában tanácsot nyújt Önnek;
 • Az Ön helyi hatóságánál vagy kereskedelmi kamarájánál működő európai csoport;
 • A vállalatok európai hálózata en szakértői tanácsot nyújt a kisvállalkozásoknak azzal kapcsolatban, hogy a kutatás és fejlesztés, az innováció, a beruházás, a foglalkoztatás és a képzés terén milyen módon érhetők el az uniós közösségi alapok és támogatások.

Az uniós támogatásoknak milyen egyéb forrásai vannak?

 • Az EU igen sokféle projekt és program számára nyújt finanszírozást és támogatást számos szakpolitika terén, például a kultúra, az oktatás, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a kutatás és a környezet területén.
 • További információkat az uniós támogatásoknál, alapoknál és programoknál lehet találni
Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok