Navigation path

Additional tools

Objave razpisov za oddajo ponudb – DG REGIO

Na tej strani boste našli vso razpisno dokumentacijo za razpise za oddajo ponudb Generalnega direktorata za regionalno politiko.

Priporočamo, naj vsi zainteresirani redno spremljajo stran in objavljene dokumente.

Informacije o vseh razpisih Evropske unije za oddajo ponudb so na voljo v 24 uradnih jezikih EU na strani TED (Tenders Electronic Daily).

Seznam razpisov za oddajo ponudb


No 2014.CE.16.BAT.047 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 11: Evropsko teritorialno sodelovanje

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.042 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, s poudarkom na Evropskem regionalnem razvojnem skladu (ERRS) in Kohezijskem skladu (KS) – delovni paket 5: promet

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.043 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, s poudarkom na Evropskem regionalnem razvojnem skladu (ERRS) in Kohezijskem skladu (KS) – delovni paket 6: varstvo okolja

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.044 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 8: energetska učinkovitost v javnih in stanovanjskih stavbah

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.046 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 12: sistem dostave

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.035 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 10: urbani razvoj in socialna infrastruktura

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.
Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2013.CE.16.BAT.064 - Tehnična pomoč za oceno, spremljanje in zaključek s strani Komisije za projekte, ki prejemajo pomoč iz ESRR, KS in IPA v zvezi s povezanimi tematskimi ali sektorskimi vprašanji, ter revizija teh projektov s strani ECA

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.047 - Svetovna mesta: sodelovanje med državami EU in tretjimi državami na področju razvoja mest – organizacija projekta za prenos znanja za trajnostni in vključujoč razvoj mest med EU in Kanado ter EU in Japonsko

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.031 - Svetovna mesta: sodelovanje med EU in tretjimi državami na področju razvoja mest – organizacija izmenjave v okviru programa v zvezi s posebnimi interesi regionalnega razvoja in razvoja mest, izraženimi s strani Kitajske in Indije

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.031 - Indeks samouprave za lokalne oblasti v EU 1990–2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.003 - Storitve v zvezi z izvajanjem komunikacijskih pobud za poučevanje mladih o Evropski uniji na način, ki je tako informativen kot zabaven

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.034 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 9: kultura in turizem

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3 PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.032 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 3: finančni instrumenti za podporo podjetništvu

Official Journal of the European Union:  OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3c PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.033 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 4: podpora velikih podjetij

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.016 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007-2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) - delovni paket 1: skupno poročilo

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.002 - Naknadno vrednotenje programov kohezijske politike 2007–2013, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) – delovni paket 2: podpora za MSP – povečanje raziskav in inovacij v MSP in razvoj MSP

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.111 - Študija za opredelitev pavšalnih odstotkov prihodkov za sektorje ali podsektorje na področjih (i) IKT; (ii) raziskav, razvoja in inovacij ter (iii) energetske učinkovitosti, ki bodo uporabljeni za dejavnosti ustvarjanja neto prihodkov, sofinanciranih iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) v obdobju 2014–2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Sodelovanje med EU in Latinsko Ameriko na področju čezmejnih regionalnih inovacijskih sistemov v okviru regionalne politike (Brazilija in Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - Sodelovanje med EU in Latinsko Ameriko na področju regionalnih inovacijskih sistemov v okviru regionalne politike – Čile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.076 - regionalni politični dialog EU–Kitajska – informativna predavanja o regionalni politiki

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.060 - Efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiska program 2007–2013, med fokus på Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden – arbetspaket noll: datainsamling och kvalitetsbedömning

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.050 - Eno okvirno naročilo za pravno pomoč Generalnemu direktoratu za regionalno in mestno politiko

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2012CE16BAT094 - Odprti postopek - Konkurenčne večkratne okvirne pogodbe o storitvah:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.160.AT.074 - Scenariji ustvarjanja delovnih mest spričo 20 % povečanja tovornega rečnega prometa na Donavi do 2020 (v primerjavi s 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.019 - Študija o spodbujanju upravljanja na več ravneh v podporo Evropi 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.16.BAT.066 - Posodobitev, sprememba in razširitev zemljevidov mestnega atlasa 2006 za referenčno leto 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en


Seznam razpisov za oddajo ponudb - Arhiv 2012 - Arhiv 2011 - Arhiv 2010 - Arhiv 2009 - Arhiv 2008 - Arhiv 2007 - Arhiv 2006 - Arhiv 2005

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji