Navigation path

Additional tools

Publicatie van aanbestedingen - DG REGIO

Op deze site vindt u alle aanbestedingsdocumenten voor openbare aanbestedingsprocedures gepubliceerd door het directoraat-generaal Regionaal beleid.

Geïnteresseerden wordt aangeraden de site en de gepubliceerde documenten geregeld te raadplegen.

Informatie over alle aanbestedingen in de Europese Unie is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen op de TED-website (Tenders Electronic Daily).

Lijst van aanbestedingen


No 2014.CE.16.BAT.059 - Enkelvoudige raamovereenkomst voor juridische bijstand aan het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling

Official Journal of the European Union: 2014-S196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.067 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 13: in kaart brengen van de uitgaven

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en


No 2014.CE.16.BAT.047 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 11: Europese regionale samenwerking

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.042 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gericht op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 5: vervoer

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.043 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gericht op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 6: milieu

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3
Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.044 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 8: energie-efficiëntie in openbare en residentiële gebouwen

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.046 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 12: leveringssysteem

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.035 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds — Werkpakket 10: stadsontwikkeling & sociale infrastructuur

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.
Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2013.CE.16.BAT.064 - Technische bijstand bij de beoordeling, controle en afsluiting door de Commissie van projecten die worden ondersteund door het EFRO, het CF en het IPA met betrekking tot aanverwante thematische of sectorale kwesties en audit van deze projecten door de ERK

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.047 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Organisatie van een kennisoverdrachtproject voor duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling tussen de EU en Canada en de EU en Japan

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.031 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Organisatie van programma-uitwisseling met betrekking tot specifieke interesses in regionale en stadsontwikkeling die door China en India ten berde zijn gebracht

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.031 - Index inzake zelfbestuur van lokale overheden in de EU tussen 1990 en 2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.003 - Diensten met betrekking tot de uitvoering van communicatieactiviteiten die zijn gericht op jongeren, om hen op ludieke en pedagogische wijze te informeren over de Europese Unie

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.034 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds - Werkpakket 9: cultuur en toerisme

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3 PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.032 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds - Werkpakket 3: financiële instrumenten voor bedrijfsondersteuning

Official Journal of the European Union:  OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3c PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.033 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds - Werkpakket 4: steun aan grote bedrijven

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.016 - Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) - Work Package One: Synthesis report

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.002 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds - Werkpakket 2: steun aan het mkb - Meer onderzoek en innovatie voor het mkb en ontwikkeling van het mkb

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.111 - Onderzoek voor het bepalen van vaste inkomstenpercentages voor bedrijfstakken en deeltakken op het gebied van i) ICT; ii) onderzoek, ontwikkeling en innovatie; en iii) energie-efficiëntie, van toepassing op activiteiten die netto-inkomsten opleveren en worden gecofinancierd door de Europese structurele en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in de periode 2014-2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika inzake grensoverschrijdende regionale innovatiesystemen in het kader van regionaal beleid (Brazilië en Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - Samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika inzake regionale innovatiesystemen in het kader van het regionaal beleid - Chili en Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.076 - Regionale beleidsdialoog tussen de EU en China - Informatiesessies over regionaal beleid

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.060 - Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, gericht op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds - Werkpakket nul: gegevensverzameling en kwaliteitsbeoordeling

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.050 - Enkelvoudige raamovereenkomst voor juridische bijstand aan het directoraat-generaal Regionaal beleid en stadsontwikkeling

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2012CE16BAT094 - Openbare procedure - Meervoudige raamovereenkomsten voor diensten met mededinging:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.160.AT.074 - Scenario's voor het scheppen van banen als gevolg van een toename van 20 % in het vrachtvervoer via binnenwateren over de Donau voor 2020 (in vergelijking met 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.019 - Onderzoek naar de bevordering van een bestuursstructuur op meerdere niveaus ter ondersteuning van Europa 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.16.BAT.066 - Update, aanpassing en uitbreiding van kaarten in de stedelijke atlas 2006 ten opzichte van het referentiejaar 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en


Aanbestedingen - Archief 2012 - Archief 2011 - Archief 2010 - Archief 2009 - Archief 2008 - Archief 2007 - Archief 2006 - Archief 2005

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte