Navigation path

Additional tools

Objava poziva na podnošenje ponuda Glavne uprave za regionalnu politiku

Na ovom mjestu pronaći ćete svu natječajnu dokumentaciju za pozive na podnošenje ponuda putem otvorenog postupka koje objavljuje Glavna uprava za regionalnu politiku.

Zainteresirani bi trebali redovito posjećivati ovo mjesto i proučiti objavljene dokumente.

Informacije o svim pozivima Europske unije na podnošenje ponuda dostupne su na 23 službena jezika EU-a na web-mjestu Dnevnika elektroničkih natječaja (TED – Tenders Electronic Daily).

Popis poziva na podnošenje ponuda


No 2014.CE.16.BAT.067 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 13: geografska raspodjela izdataka

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en


No 2014.CE.16.BAT.047 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 11: Europska teritorijalna suradnja

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.042 - „Ex post” analiza programa kohezijske politike 2007.–2013., s naglaskom na Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond (CF) — 5. radni paket: prijevoz

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.043 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike 2007.–2013., s naglaskom na Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond (CF) — radni paket 6: okoliš

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3
Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.044 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 8: energetska učinkovitost u javnim i stambenim zgradama

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.046 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 12: sustav isporuke

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.035 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 10: urbani razvoj i socijalna infrastruktura

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.
Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2013.CE.16.BAT.064 - Tehnička pomoć za Komisijino ocjenjivanje, praćenje i zatvaranje projekata koji dobivaju pomoć od ERDF-a, KF-a i IPA-e s obzirom na povezana tematska ili sektorska pitanja i revizije tih projekata od strane Europskog revizorskog suda

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.047 - Svjetski gradovi: suradnja EU-a i trećih zemalja o urbanom razvoju — organizacija projekta razmjene znanja o održivom i integriranom urbanom razvoju između EU-a i Kanade i EU-a i Japana

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.031 - Svjetski gradovi: suradnja EU-a i trećih zemalja o urbanom razvoju — organizacija programa razmjene povezanog s posebnim regionalnim i urbanim razvojnim interesima Kine i Indije

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.031 - Indeks samouprave za lokalne vlasti u EU-u 1990.–2014.

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.003 - Usluge koje se odnose na provođenje komunikacijskih inicijativa za informativno i zabavno podučavanje mladih o Europskoj uniji

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.034 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 9: kultura i turizam

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3 PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.032 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 3: financijski instrumenti za pružanje potpore poduzetništvu

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.033 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) — radni paket 4: podrška velikim poduzećima

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.016 - „Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 1: sintetičko izvješće

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.002 - Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 2: podrška malim i srednjim poduzećima — povećanje istraživanja i inovacija u malim i srednjim poduzećima te njihov razvoj

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.111 - Studija koja se provodi radi utvrđivanja paušalnih postotaka prihoda za sektore ili podsektore unutar područja (i) informacijskih i komunikacijskih tehnologija; (ii) istraživanja, razvoja i inovacija; i (iii) energetske učinkovitosti, a koji će se primijeniti u aktivnostima stvaranja neto prihoda koje sufinanciraju Europski strukturni i investicijski fondovi (Fondovi ESI) u razdoblju između 2014. i 2020.

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Suradnja između EU-a i Latinske Amerike u području prekograničnih regionalnih inovacijskih sustava u okviru regionalne politike (Brazil i Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) -Suradnja između EU-a i Latinske Amerike u području regionalnih inovacijskih sustava u okviru regionalne politike — Čile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.076 - dijalog između EU-a i Kine u području regionalne politike — informativni sastanci o regionalnoj politici

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.060 - „Ex post” analiza programa kohezijske politike 2007.–2013., s naglaskom na Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond (CF) — nulti radni paket: prikupljanje podataka i ocjena kvalitete

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.050 - Jednostruki okvirni ugovor za pružanje pravne pomoći Općoj upravi za regionalnu i urbanističku politiku

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2012CE16BAT094 - Otvoreni postupak - Natjecateljski višestruki okvirni ugovori za pružanje usluga:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.160.AT.074 - Job creation scenarios resulting from a 20 % increase in cargo inland waterway transport on the Danube by 2020 (compared to 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.019 - Promoting multi-level governance in support of Europe 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.16.BAT.066 - Update, change and extension maps of the urban atlas 2006 towards the reference year 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en


Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji