Navigation path

Additional tools

Tarjouspyynnöt – aluepolitiikan pääosasto

Tältä sivulta löydät aluepolitiikan pääosaston avoimen menettelyn tarjouskilpailuasiakirjat.

Asiasta kiinnostuneiden on hyvä perehtyä sivustoon ja julkaistuihin asiakirjoihin säännöllisesti.

Tietoa kaikista Euroopan unionissa tehdyistä tarjouspyynnöistä on saatavilla 24 virallisella kielellä TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannasta.

Tarjouspyynnöt


No 2014.CE.16.BAT.059 - Yksittäinen puitesopimus alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle toimitettavaa oikeudellista tukea varten

Official Journal of the European Union: 2014-S196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.067 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 13: kulujen maantieteellinen jakautuminen

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en


No 2014.CE.16.BAT.047 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 11: Euroopan alueiden välinen yhteistyö

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.042 - Koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi (erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osalta) – tehtäväkokonaisuus 5: liikenne

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.043 - Koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi (erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osalta) – tehtäväkokonaisuus 6: ympäristö

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.
Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3
Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.044 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 8: energiatehokkuus julkisissa rakennuksissa ja asuinrakennuksissa

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.046 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 12: jakelujärjestelmä

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.16.BAT.035 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 10: kaupunkikehitys ja sosiaaliset infrastruktuurit

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.
Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2013.CE.16.BAT.064 - Tekninen tuki Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä tuettujen hankkeiden komission suorittamaa arviointia, seurantaa ja sulkemista varten hankkeisiin liittyvien aihe- tai alakohtaisten kysymysten osalta sekä kyseisten hankkeiden Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa tarkastusta varten

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.047 - Maailmankaupungit: EU:n ja kolmansien maiden välinen kaupunkialueiden kehittämistä koskeva yhteistyö – EU:n ja Kanadan sekä EU:n ja Japanin välisen kestävää ja integroitua kaupunkialueiden kehittämistä koskevan tiedonvaihtohankkeen järjestäminen

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts


No 2014.CE.160.AT.031 - Maailmankaupungit: EU:n ja kolmansien maiden välinen kaupunkialueiden kehittämistä koskeva yhteistyö – erityisiin alueellista kehittämistä ja kaupunkialueiden kehittämistä koskeviin, Kiinan ja Intian esiin tuomiin mielenkiinnon kohteisiin liittyvän ohjelmavaihdon järjestäminen

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.031 - Itsehallintoa koskeva indeksi EU:n paikallisviranomaisille (vuodet 1990–2014)

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.003 - Palvelut viestintäaloitteiden suorittamiseksi Euroopan unionia koskevaa, nuorille tarkoitettua informatiivista ja viihdyttävää tiedottamista varten

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.034 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 9: kulttuuri ja matkailu

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3 PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.032 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 3: rahoitusvälineet yritystukea varten

Official Journal of the European Union:  OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en – Annex 3c PDF File en – Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.033 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 4: tuki suurille yrityksille

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.016 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007-2013) koskeva jälkiarviointi - tehtäväkokonaisuus 1: yhteenvetoraportti

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2014.CE.16.BAT.002 - Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettuja koheesiopolitiikan ohjelmia (vuodet 2007–2013) koskeva jälkiarviointi – tehtäväkokonaisuus 2: tuki pk-yrityksille – tutkimuksen ja innovoinnin lisääminen pk-yrityksissä ja pk-yritysten kehittämisessä

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.111 - Tutkimus kiinteän tuloprosenttiosuuden määrittämiseksi sektoreita tai alasektoreita varten (i) tieto- ja viestintätekniikkaan, (ii) tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin sekä (iii) energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) yhteisrahoittamiin nettotuloja tuottaviin toimintoihin soveltamista varten vuosille 2014–2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - rajatylittäviä alueellisia innovaatiojärjestelmiä koskeva EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen yhteistyö aluepolitiikan yhteydessä (Brasilia ja Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - alueellisia innovaatiojärjestelmiä koskeva EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen yhteistyö aluepolitiikan yhteydessä – Chile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.0AT.076 -aluepolitiikkaa koskeva EU:n ja Kiinan vuoropuhelu – aluepolitiikkaa koskevat tiedotustilaisuudet

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.060 - Koheesiopolitiikan ohjelmia 2007–2013 koskeva jälkiarviointi (erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osalta) – tehtäväkokonaisuus 0: tiedonkeruu ja laadunarviointi

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.050 -Yksittäinen puitesopimus alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle toimitettavaa oikeudellista tukea varten

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts


N° 2012CE16BAT094 - Avoin menettely - Kilpailulliset palveluja koskevat rinnakkaiset puitesopimukset:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.160.AT.074 - Tonavan sisävesirahtiliikenteen 20 prosentin lisääntymiseen vuoteen 2020 mennessä (vuoteen 2010 verrattuna) perustuvat työpaikkojen luomista koskevat mahdollisuudet

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2013.CE.16.BAT.019 - Tutkimus monitasoisen hallinnon edistämisestä Eurooppa 2020 -strategian tukemiseksi

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts


N° 2012.CE.16.BAT.066 - Kaupunkialueiden vuoden 2006 kartaston karttojen päivittäminen, muuttaminen ja laajentaminen referenssivuoden 2012 mukaisiksi

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en


Tarjouspyynnöt - Arkisto 2012 - Arkisto 2011 - Arkisto 2010 - Arkisto 2009 - Arkisto 2008 - Arkisto 2007 - Arkisto 2006 - Arkisto 2005

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media