Navigation path

Additional tools

Publicering av upphandlingar – GD Regionalpolitik

På denna webbplats hittar du samtliga dokument med anbudsinfordringar genom öppet förfarande som publiceras av generaldirektoratet för regionalpolitik.

Glöm inte att besöka webbplatsen och titta igenom dokumenten regelbundet om du planerar att delta.

Information om Europeiska unionens samtliga anbudsinfordringar finns på EU:s 23 officiella språk på webbplatsen TED (Tenders Electronic Daily).

Förteckning över anbudsinfordringar


N° 2012.CE.16.BAT.060 - Anbudsinfordran för multipla ramavtal för tjänster (kaskadsystem) för tillhandahållande av och stöd till akademisk redigering, workshoppar och seminarier samt utbildning avseende sammanhållningspolitiken 2014–2020

Official Journal of the European Union: 2012/S 181-296713

Due to the move of DG REGIO to Beaulieu, the opening session is postponed (second time) to 28.11.2012 at 9:30. It will take place in BU5-02/073, building Beaulieu 5, avenue de Beaulieu, 1160 - Auderghem (métro Demey).

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en- n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.050 - Anbudsinfordringar : Tekniskt stöd för utarbetande av den 6:e sammanhållningsrapporten

Official Journal of the European Union: 2012/S 160-266443

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.057 - Anbudsinfordringar : Mätning av regionalt entreprenörskap

Official Journal of the European Union: 2012/S 161-267631

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.054 - Anbudsinfordringar : Insamling av befolkningsdata till europeiska lokala förvaltningsenheter från år 1960 och framåt

Official Journal of the European Union: 2012/S 152-253426

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Annex III to tender specifications: Eurostat / Gisco – Eurogeographics Data Request / Agreement Form PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° REGIO/A4-2012-1 - Anbudsinfordringar: Underhåll och utveckling av informationssystem vid generaldirektoratet för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2012/S 128-211221

Anbudsinfordringar documents available on: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=110


N° 2012.CE.16.0.AT.040 - Anbudsinfordringar : EU–europeiska grannskapet–Ryssland: gränsöverskridande samarbete inom ramen för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2012/S 118-194440

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.036 - Anbudsinfordringar : samarbete mellan EU och Chile beträffande regionala innovationssystem inom ramen för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184882

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.035 - Anbudsinfordringar : samarbete mellan EU och Latinamerika beträffande gränsöverskridande samarbete inom ramen för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184881

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.034 - Anbudsinfordringar : regionalpolitisk dialog mellan EU och Kina – informationsmöten om regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184880

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : N°1 PDF File en - N°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.009 - Anbudsinfordringar by open procedure: "Spridning av referensramverket för hållbara städer (RFSC)".

Official Journal of the European Union: 2012/S 68-110605

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N°2012.CE.16.B.AT.034 Anbudsinfordran för multipla ramavtal för tjänster (kaskadsystem) för tillhandahållande av och stöd till akademisk redigering, workshoppar och seminarier samt utbildning avseende sammanhållningspolitiken 2014–2020

Official Journal of the European Union: 2012/S 15-022803

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


N° 2012.CE.16.B.AT.033 - Tillhandahållande av tjänster med anknytning till sammanhållningspolitiken

Official Journal of the European Union: 2012/S 8-011253

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


Förteckning över anbudsinfordringar - Arkiv 2012 - Arkiv 2011 - Arkiv 2010 - Arkiv 2009 - Arkiv 2008 - Arkiv 2007 - Arkiv 2006 - Arkiv 2005

EU regionalpolitik: Håll dig informerad