Navigation path

Additional tools

Publicētie DG REGIO uzaicinājumi uz konkursiem

Šajā vietnē ir pieejami visi konkursu dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem atklātā procedūrā.

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.

Informācija par visiem Eiropas Savienības uzaicinājumiem uz konkursiem ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās “TED” tīmekļa vietnē (“Tenders Electronic Daily”).

Uzaicinājumu uz konkursiem saraksts


N° 2012.CE.16.BAT.060 - Uzaicinājums uz konkursu par daudzkārtējiem pakalpojumu pamatnolīgumiem (kaskādes sistēmā) ar 2014.–2020. gada kohēzijas politiku saistītas akadēmiskās rediģēšanas, darbsemināru un semināru, kā arī apmācības nodrošināšanai un atbalstam

Official Journal of the European Union: 2012/S 181-296713

Due to the move of DG REGIO to Beaulieu, the opening session is postponed (second time) to 28.11.2012 at 9:30. It will take place in BU5-02/073, building Beaulieu 5, avenue de Beaulieu, 1160 - Auderghem (métro Demey).

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en- n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.050 - Tehniskā palīdzība 6. kohēzijas ziņojuma sagatavošanā

Official Journal of the European Union: 2012/S 160-266443

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.057 - Reģionālās uzņēmējdarbības novērtēšana

Official Journal of the European Union: 2012/S 161-267631

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.054 - Iedzīvotāju uzskaites datu vākšana, sākot no 1960. gada, Eiropas vietējo administratīvo daļu vajadzībām

Official Journal of the European Union: 2012/S 152-253426

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Annex III to tender specifications: Eurostat / Gisco – Eurogeographics Data Request / Agreement Form PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° REGIO/A4-2012-1 - Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta informācijas sistēmu uzturēšana un izstrāde

Official Journal of the European Union: 2012/S 128-211221

Call for tenders documents available on: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=110


N° 2012.CE.16.0.AT.040 -ES, Eiropas kaimiņattiecību valstis un Krievija: pārrobežu sadarbība reģionālajā politikā

Official Journal of the European Union: 2012/S 118-194440

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.036 - ES un Čīles sadarbība reģionālo jauninājumu sistēmu jomā reģionālās politikas ietvaros

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184882

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.035 - ES un Latīņamerikas sadarbība pārrobežu sadarbības jomā reģionālās politikas ietvaros

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184881

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.034 - ES un Ķīnas reģionālās politikas dialogs – informatīvas sanāksmes reģionālās politikas jomā

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184880

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : N°1 PDF File en - N°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.009 - Ilgtspējīgu pilsētu pamatprincipu ietvarstruktūras (RFSC) izplatīšana

Official Journal of the European Union: 2012/S 68-110605

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N°2012.CE.16.B.AT.034 Uzaicinājums uz konkursu par daudzkārtējiem pakalpojumu pamatnolīgumiem (kaskādes sistēmā) ar 2014.–2020. gada kohēzijas politiku saistītas akadēmiskās rediģēšanas, darbsemināru un semināru, kā arī apmācības nodrošināšanai un atbalstam

Official Journal of the European Union: 2012/S 15-022803

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


N° 2012.CE.16.B.AT.033 - Ar kohēzijas politiku saistītu pakalpojumu sniegšana

Official Journal of the European Union: 2012/S 8-011253

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


Uzaicinājumi uz konkursiem - 2012. gada arhīvs - 2011. gada arhīvs - 2010. gada arhīvs - 2009. gada arhīvs - 2008. gada arhīvs - 2007. gada arhīvs - 2006. gada arhīvs - 2005. gada arhīvs

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi