Navigation path

Additional tools

Avaldatud pakkumiskutsed – regionaalpoliitika peadirektoraat

Sellelt veebilehelt leiate kõik regionaalpoliitika peadirektoraadi väljastatud avatud pakkumismenetluste dokumendid.

Huvitatud isikutel tuleks veebilehe ja avaldatud dokumentidega regulaarselt tutvuda.

Teave Euroopa Liidu pakkumiskutsete kohta on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles veebilehel TED (Tenders Electronic Daily).

Pakkumiskutsete loetelu


N° 2012.CE.16.BAT.060 - Pakkumiskutse mitmekordsete teenuste raamlepingute jaoks (paremusjärjestuse süsteem), mille alusel tagatakse teaduslik toimetamine, õpikojad ja seminarid ning 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikaga seotud koolitus ja toetatakse nimetatud tegevusi

Official Journal of the European Union: 2012/S 181-296713

Due to the move of DG REGIO to Beaulieu, the opening session is postponed (second time) to 28.11.2012 at 9:30. It will take place in BU5-02/073, building Beaulieu 5, avenue de Beaulieu, 1160 - Auderghem (métro Demey).

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en- n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.050 - Tehniline abi 6. ühtekuuluvusaruande koostamiseks

Official Journal of the European Union: 2012/S 160-266443

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.057 - Piirkondliku ettevõtluse mõõtmine

Official Journal of the European Union: 2012/S 161-267631

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2012.CE.16.BAT.054 - Rahvastikuandmete kogumine alates 1960. aastast Euroopa kohalike haldusüksuste lõikes

Official Journal of the European Union: 2012/S 152-253426

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Annex III to tender specifications: Eurostat / Gisco – Eurogeographics Data Request / Agreement Form PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° REGIO/A4-2012-1 - Regionaalpoliitika peadirektoraadi infosüsteemide hooldus ja arendamine

Official Journal of the European Union: 2012/S 128-211221

Call for tenders documents available on: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=110


N° 2012.CE.16.0.AT.040 - EL – Euroopa naabruskond – Venemaa: piiriülene koostöö regionaalpoliitika raames

Official Journal of the European Union: 2012/S 118-194440

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.036 - ELi ja Tšiili koostöö piirkondlike innovatsioonisüsteemide valdkonnas regionaalpoliitika raames

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184882

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.035 - ELi ja Ladina-Ameerika koostöö piiriülese koostöö valdkonnas regionaalpoliitika raames

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184881

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.034 - ELi ja Hiina dialoog regionaalpoliitika valdkonnas – regionaalpoliitika valdkonnas teavitamise istungid

Official Journal of the European Union: 2012/S 112-184880

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : N°1 PDF File en - N°2 PDF File en


N° 2012.CE.16.0.AT.009 - Hanketeade - Avatud menetlus: Säästvate linnade võrdlusraamistiku (RFSC) levitamine

Official Journal of the European Union: 2012/S 68-110605

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N°2012.CE.16.B.AT.034 Pakkumiskutse mitmekordsete teenuste raamlepingute jaoks (paremusjärjestuse süsteem), mille alusel tagatakse teaduslik toimetamine, õpikojad ja seminarid ning 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikaga seotud koolitus ja toetatakse nimetatud tegevusi

Official Journal of the European Union: 2012/S 15-022803

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


N° 2012.CE.16.B.AT.033 - Ühtekuuluvuspoliitikaga seotud teenuste osutamine

Official Journal of the European Union: 2012/S 8-011253

The awarding procedure has been cancelled. The contract may be the object of a re-publication.


Pakkumiskutsed - Arhiiv 2012 - Arhiiv 2011 - Arhiiv 2010 - Arhiiv 2009 - Arhiiv 2008 - Arhiiv 2007 - Arhiiv 2006 - Arhiiv 2005

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis