Navigation path

Additional tools

Publicering av upphandlingar – GD Regionalpolitik

På denna webbplats hittar du samtliga dokument med anbudsinfordringar genom öppet förfarande som publiceras av generaldirektoratet för regionalpolitik.

Glöm inte att besöka webbplatsen och titta igenom dokumenten regelbundet om du planerar att delta.

Information om Europeiska unionens samtliga anbudsinfordringar finns på EU:s 23 officiella språk på webbplatsen TED (Tenders Electronic Daily).

Arkiv 2011 - Förteckning över anbudsinfordringar


N° 2011.CE.16.B.AT.015 – Evaluation of the main achievements of Cohesion Policy programmes and projects over the longer term in 15 selected regions (from 1989-1993 programming period to the present).

Official Journal of the European Union : 2011/S 56-090389

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.009 - Analysis of the financial and physical data in the Final Implementation Reports concerning the Objective 1 and 2 Programmes for 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund.

Official Journal of the European Union : 2011/S 52-084318

Invitation and specifications PDF File en - Corrigendum PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.B.AT.064 - Utvärdering av initiativet för gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) från dess inledning fram till i dag

Official Journal of the European Union : 2011/S 151-250336

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Approved major projects from JASPERS countries (annex 2) XLS en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.B.AT.063 - Efterhandsutvärdering av Sammanhållningsfonden (inklusive f.d. Ispa), arbetspaket E – sammanfattande rapport och expertgranskning

Official Journal of the European Union: 2011/S 145-239859

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Reimbursement of experts' expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 DOC File en - n°2 DOC File en


No 2011CE160AT045 týkajúce sa informačných a školiacich stretnutí v oblasti regionálnej politiky v krajinách Európskeho susedstva

Official Journal of the European Union: 2011/S 144-238011

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT014 Utvidgning av sammanhållningssystemet för Herminmodeller och bedömning av effekten av sammanhållningspolitik efter 2013

Official Journal of the European Union: 2011/S 136-225457

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT044 avseende samarbete mellan EU och Latinamerika beträffande gränsöverskridande samarbete inom ramen för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226970

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


No 2011CE160AT023 avseende informations- och utbildningstillfällen om regionalpolitik för kinesiska deltagare

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226969

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 DOC File en - n°3 DOC File en - n°4 DOC File en


No 2011CE160AT046 avseende samarbete mellan EU och Latinamerika beträffande regionala innovationssystem inom ramen för regionalpolitik

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226971

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en


N° 2011.CE.16.0.AT.033 - Study on Sustainable Regeneration in Suburbs - promoting social integration in deprived neighbourhoods through housing interventions by the European Regional Development Fund (ERDF)

Official Journal of the European Union: 2011/S 131-216722

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en


N° 2011.CE.160.AT.001 - Model to assess CO2 Emissions of Regional Policy Programmes

Official Journal of the European Union: 2011/S 109-179076

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.035 – "Good practice in urban development: projects and approaches supported by the European Regional Development Fund during the 2007-2013 programming period".

Official Journal of the European Union : 2011/S 100-162876

Invitation letter & specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Documentation for tenderers :

  • Study on "Sustainable urban development - implementation praxis of Art. 8" PDF File en
  • Study on "the urban dimension of the ERDF in the 2007-2013 period: Implementation and practice in five European cities" DOC File en

Questions & Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2011.CE.16.C.AT.004 – Ex post evaluation of Cohesion Fund (including former ISPA). Work package D: Management and Implementation.

Official Journal of the European Union : 2011/S 66-106103

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract : DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions & Answers: PDF File n°1 EN - n°2 EN


Förteckning över anbudsinfordringar - Arkiv 2012 - Arkiv 2011 - Arkiv 2010 - Arkiv 2009 - Arkiv 2008 - Arkiv 2007 - Arkiv 2006 - Arkiv 2005

EU regionalpolitik: Håll dig informerad