Navigation path

Additional tools

Publikacja zaproszeń do składania ofert – DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 23 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Archiwa 2011 - Lista zamówień


N° 2011.CE.16.B.AT.064 - Ocena "Wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich" (Jaspers) od jej uruchomienia do chwili obecnej

Official Journal of the European Union: 2011/S 151-250336

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Approved major projects from JASPERS countries (annex 2) XLS en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.B.AT.063 - Ocena "ex post" Funduszu Spójności (w tym byłego instrumentu ISPA), pakiet roboczy E — sprawozdanie syntetyczne i recenzja opracowana przez ekspertów

Official Journal of the European Union: 2011/S 145-239859

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Reimbursement of experts' expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 DOC File en - n°2 DOC File en


No 2011CE160AT045 dotycząca sesji informacyjnych i szkoleniowych na temat polityki regionalnej w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa

Official Journal of the European Union: 2011/S 144-238011

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT014 Rozšírenie kohézneho systému Hermin modelov a hodnotenie dopadu kohéznej politiky po roku 2013

Official Journal of the European Union: 2011/S 136-225457

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT044 dotycząca współpracy UE–Ameryka Łacińska w kwestii współpracy transgranicznej w ramach polityki regionalnej

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226970

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


No 2011CE160AT023 dotycząca sesji informacyjnych i szkoleniowych na temat polityki regionalnej dla chińskich uczestników

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226969

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 DOC File en - n°3 DOC File en - n°4 DOC File en


No 2011CE160AT046 dotycząca współpracy UE–Ameryka Łacińska w dziedzinie regionalnych systemów innowacyjnych w ramach polityki regionalnej

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226971

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

 


N° 2011.CE.16.0.AT.033 - Badanie dotyczące zrównoważonej rewitalizacji na przedmieściach — promowanie integracji społecznej na obszarach miejskich o największych potrzebach poprzez interwencje w dziedzinie mieszkalnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Official Journal of the European Union: 2011/S 131-216722

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en


N° 2011.CE.160.AT.001 - Model to assess CO2 Emissions of Regional Policy Programmes

Official Journal of the European Union: 2011/S 109-179076

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.035 – "Dobre praktyki w rozwoju obszarów miejskich: projekty i podejścia wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013".

Official Journal of the European Union : 2011/S 100-162876

Invitation letter & specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Documentation for tenderers :

  • Study on "Sustainable urban development - implementation praxis of Art. 8" PDF File en
  • Study on "the urban dimension of the ERDF in the 2007-2013 period: Implementation and practice in five European cities" DOC File en

Questions & Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2011.CE.16.C.AT.004 – Ex post evaluation of Cohesion Fund (including former ISPA). Work package D: Management and Implementation.

Official Journal of the European Union : 2011/S 66-106103

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract : DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions & Answers: PDF File n°1 EN - n°2 EN


N° 2010.CE.16.B.AT.052 - Przetarg w ramach procedury otwartej: usługi dotyczące przeprowadzenia działań z zakresu komunikacji, publikacji, informacji w dziedzinie polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej

Official Journal of the European Union : 2011/S 57-091881 & corrigendum 2011/S 69-111410

Invitation to tender PDF File en

Tender specifications (+annex 1) PDF File de en es frDOC File de en es fr

Corrigendum 28/03 : lots 1,3 and 4. Please note that point 9.3 of lot 1, point 6.3 of lot 3 and point 7.3 of lot 4 have been modified

Corrigendum 30/03 : Chap. 4.1 (Consortium) and Lot 2 price schedule (music)

Corrigendum 08/04 : Time limit for receipt and

opening of tenders 2011/S 69-111410 , general specification §9 - Price list lot 3 - Price list lot 4.

Corrigendum 26/04 : Lot 3 price schedule (line 2.23)

Corrigendum 03/05 : Lot 2 - point 3.1.7.

Draft Contract (annex 2) DOC File en fr

Order Form (annex 3) DOC File en fr

Letter for pre-financing (annex 4) DOC File en fr

Declaration of honour (annex 5) DOC File en fr

Financial identification (annex 6) PDF File en fr

Legal entities (annex7) PDF File en fr

Daily allowance (annex 8) PDF File en fr

Questions & Answers: n° 1 PDF Filefr - n°2 PDF Fileen - n°3 PDF Fileen - n°4 PDF Fileen - n°5 PDF Filefr - n°6 - PDF Filefr - n°7 PDF Fileen - n°8 PDF Fileen - n°9 PDF Fileen - n°10 PDF Filefr - n°11 PDF Filefr - n°12 PDF Filefr - n°13 PDF Fileen - n°14 PDF Filefr - n°15 PDF FileEN - n°16 PDF FileEN - n°17 PDF FileEN - n°18 PDF FileEN - n°19 PDF FileEN - n°20 PDF FileEN - n°21 PDF FileEN - n°22 PDF Filefr - n°23 PDF FileEN - n°24 PDF FileEN - n°25 PDF FileEN - n°26 PDF FileEN - n°27 PDF FileEN - n°28 PDF FileEN - n°29 PDF FileEN - n°30 PDF FileEN - n°31 PDF FileEN - n°32 PDF FileEN - n°33 PDF FileEN - n°34 PDF FileEN - n°35 PDF FileEN - n°36 PDF FileEN - n°37 PDF FileEN- n°38 PDF FileEN - n°39 PDF FileEN - n°40 PDF FileEN


N° 2011.CE.16.B.AT.015 – Ocena wyników programów i projektów polityki spójności z perspektywy długoterminowej w 15 wybranych regionach (od okresu programowania 1989–1993 do chwili obecnej)

Official Journal of the European Union : 2011/S 56-090389

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.009 - Analiza danych finansowych i rzeczowych w końcowych sprawozdaniach z wykonania programów Cel 1 i Cel 2 na lata 2000–2006 finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Official Journal of the European Union : 2011/S 52-084318

Invitation and specifications PDF File en - Corrigendum PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


Zaproszenia do składania ofert - Archiwa 2012 - Archiwa 2011 - Archiwa 2010 - Archiwa 2009 - Archiwa 2008 - Archiwa 2007 - Archiwa 2006 - Archiwa 2005

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe