Navigation path

Additional tools

Publicētie DG REGIO uzaicinājumi uz konkursiem

Šajā vietnē ir pieejami visi konkursu dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem atklātā procedūrā.

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.

Informācija par visiem Eiropas Savienības uzaicinājumiem uz konkursiem ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās “TED” tīmekļa vietnē (“Tenders Electronic Daily”).

2010. gada arhīvs - Uzaicinājumu uz konkursiem saraksts


N° 2011.CE.16.B.AT.064 - Iniciatīvas "Kopējā palīdzība projektu atbalstam Eiropas reģionos" (Jaspers) izvērtējums no tās uzsākšanas līdz šim brīdim

Official Journal of the European Union: 2011/S 151-250336

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Approved major projects from JASPERS countries (annex 2) XLS en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.B.AT.063 - Kohēzijas fonda (ieskaitot bijušo ISPA) "ex post" novērtējums – E darba komplekts – kopsavilkuma ziņojums un ekspertu pārskats

Official Journal of the European Union: 2011/S 145-239859

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Reimbursement of experts' expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 DOC File en - n°2 DOC File en


No 2011CE160AT045 saistībā ar informatīvām un apmācības sesijām par reģionālo politiku Eiropas kaimiņvalstīs

Official Journal of the European Union: 2011/S 144-238011

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT014 Hermin modeļu kohēzijas sistēmas paplašināšana un kohēzijas politikas pēc 2013. gada ietekmes novērtējums

Official Journal of the European Union: 2011/S 136-225457

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT044 saistībā ar ES un Latīņamerikas sadarbību pārrobežu sadarbības jomā reģionālās politikas ietvaros

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226970

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


No 2011CE160AT023 saistībā ar informatīvām un apmācības sesijām par reģionālo politiku dalībniekiem no Ķīnas

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226969

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 DOC File en - n°3 DOC File en - n°4 DOC File en


No 2011CE160AT046 saistībā ar ES un Latīņamerikas sadarbību reģionālo jauninājumu sistēmu jomā reģionālās politikas ietvaros

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226971

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

 


N° 2011.CE.16.0.AT.033 - Study on Sustainable Regeneration in Suburbs - promoting social integration in deprived neighbourhoods through housing interventions by the European Regional Development Fund (ERDF)

Official Journal of the European Union: 2011/S 131-216722

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en


N° 2011.CE.160.AT.001 - Model to assess CO2 Emissions of Regional Policy Programmes

Official Journal of the European Union: 2011/S 109-179076

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.035 – "Good practice in urban development: projects and approaches supported by the European Regional Development Fund during the 2007-2013 programming period".

Official Journal of the European Union : 2011/S 100-162876

Invitation letter & specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Documentation for tenderers :

  • Study on "Sustainable urban development - implementation praxis of Art. 8" PDF File en
  • Study on "the urban dimension of the ERDF in the 2007-2013 period: Implementation and practice in five European cities" DOC File en

Questions & Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2011.CE.16.C.AT.004 – Ex post evaluation of Cohesion Fund (including former ISPA). Work package D: Management and Implementation.

Official Journal of the European Union : 2011/S 66-106103

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract : DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions & Answers: PDF File n°1 EN - n°2 EN


N° 2010.CE.16.B.AT.052 - invitation to tender by open procedure, relating to services regarding carrying out communication, publication and information initiatives in the field of European Union cohesion and regional policy

Official Journal of the European Union : 2011/S 57-091881 &corrigendum 2011/S 69-111410

Invitation to tender PDF File en

Tender specifications (+annex 1) PDF File de en es fr DOC File de en es fr

Corrigendum 28/03 : lots 1,3 and 4. Please note that point 9.3 of lot 1, point 6.3 of lot 3 and point 7.3 of lot 4 have been modified

Corrigendum 30/03 : Chap. 4.1 (Consortium) and Lot 2 price schedule (music)

Corrigendum 08/04 : Time limit for receipt and opening of tenders 2011/S 69-111410 , general specification §9 - Price list lot 3 - Price list lot 4.

Corrigendum 26/04 : Lot 3 price schedule (line 2.23)

Corrigendum 03/05 : Lot 2 - point 3.1.7.

Draft Contract (annex 2) DOC File en fr

Order Form (annex 3) DOC File en fr

Letter for pre-financing (annex 4) DOC File en fr

Declaration of honour (annex 5) DOC File en fr

Financial identification (annex 6) PDF File en fr

Legal entities (annex7) PDF File en fr

Daily allowance (annex 8) PDF File en fr

Questions & Answers: n° 1 PDF Filefr - n°2 PDF Fileen - n°3 PDF Fileen - n°4 PDF Fileen - n°5 PDF Filefr - n°6 - PDF Filefr - n°7 PDF Fileen - n°8 PDF Fileen - n°9 PDF Fileen - n°10 PDF Filefr - n°11 PDF Filefr - n°12 PDF Filefr - n°13 PDF Fileen - n°14 PDF Filefr - n°15 PDF FileEN - n°16 PDF FileEN - n°17 PDF FileEN - n°18 PDF FileEN - n°19 PDF FileEN - n°20 PDF FileEN - n°21 PDF FileEN - n°22 PDF Filefr - n°23 PDF FileEN - n°24 PDF FileEN - n°25 PDF FileEN- n°26 PDF FileEN - n°27 PDF FileEN - n°28 PDF FileEN - n°29 PDF FileEN- n°30 PDF FileEN - n°31 PDF FileEN - n°32 PDF FileEN - n°33 PDF FileEN - n°34 PDF FileEN - n°35 PDF FileEN - n°36 PDF FileEN - n°37 PDF FileEN - n°38 PDF FileEN - n°39 PDF FileEN - n°40 PDF FileEN


N° 2011.CE.16.B.AT.015 – Evaluation of the main achievements of Cohesion Policy programmes and projects over the longer term in 15 selected regions (from 1989-1993 programming period to the present).

Official Journal of the European Union : 2011/S 56-090389

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.009 - Analysis of the financial and physical data in the Final Implementation Reports concerning the Objective 1 and 2 Programmes for 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund.

Official Journal of the European Union : 2011/S 52-084318

Invitation and specifications PDF File en - Corrigendum PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


Uzaicinājumi uz konkursiem - 2012. gada arhīvs - 2011. gada arhīvs - 2010. gada arhīvs - 2009. gada arhīvs - 2008. gada arhīvs - 2007. gada arhīvs - 2006. gada arhīvs - 2005. gada arhīvs

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi